Den fulde tekst
L 99
Forslag til lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. og folkeoplysningsloven. (Udvidelse af børneattestordningen).
Af kulturministeren (Uffe Elbæk (RV)).
Fremsat skr 29/2 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 29/2 12 Tillæg A
1.beh 23/3 12 FF
Betænkning 25/4 12 Tillæg B
2.beh 3/5 12 FF
3.beh 8/5 12 FF
Lovf som vedt 8/5 12 Tillæg C
Lov nr 444 af 23. maj 2012.
Ordførere: (1.beh) Michael Aastrup Jensen (V), Troels Ravn (S), Alex Ahrendtsen (DF), Hans Vestager (RV), Pernille Vigsø Bagge (SF), Stine Brix (EL), Anders Samuelsen (LA), Lars Barfoed (KF).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Uffe Elbæk).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven skal styrke indsatsen mod seksuelle overgreb mod børn. I loven udvides den personkreds, der skal indhentes børneattester på, i forhold til i dag. Loven følger op på anbefalingerne fra en tværministeriel arbejdsgruppe om børneattestreglerne fra december 2011.
Afstemning:
Vedtaget
100 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF)
8 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget