Den fulde tekst
L 95
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om boligopsparing. (Enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og udvidet adgang til udnyttelse af tab ved fraflytterbeskatning m.v.).
Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen ()).
Fremsat skr 29/2 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 29/2 12 Tillæg A
Lovf optrykt efter 2.beh 29/2 12 Tillæg H
1.beh 22/3 12 FF
Betænkning 26/4 12 Tillæg B
2.beh 3/5 12 FF
3.beh 8/5 12 FF
Lovf som vedt 8/5 12 Tillæg C
Lov nr 433 af 16. maj 2012
Ordførere: (1.beh) Mads Rørvig (V), Ane Halsboe-Jørgensen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Nadeem Farooq (RV), Jonas Dahl (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Thor Möger Pedersen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven sikrer en enklere beskatning af minimumsudlodningen fra udloddende investeringsforeninger. Det betyder, at hele udlodningen beskattes som aktieindkomst, hvis foreningen er aktiebaseret, og som kapitalindkomst, hvis foreningen er obligationsbaseret. Desuden forenkler loven opgørelsen af årets minimumsudlodning baseret på en samlet nettoopgørelse af indtægter, udgifter og tab.
Afstemning:
Vedtaget
101 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
6 stemmer hverken for eller imod forslaget (EL)