Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om elektronisk sagsudveksling mellem a-kasserne og Arbejdsskadestyrelsens Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsskadestyrelsens Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring har udviklet interaktive bilagslister, som erstatter de tidligere tjeklister. I den forbindelse har styrelsen forenklet den elektroniske sagsudveksling mellem a-kasserne og styrelsen.

Når a-kasserne sender sager til styrelsen via sagsudveksling@ask.dk, skal a-kasserne fremover følge denne fremgangsmåde:

1. Emnefelt

I emnefeltet skal der stå en af følgende sagstyper:

Klagesag

Forespørgsel

Dispensationssag

Ferie- efterlønssag

I emnefeltet må der ikke stå medlemmets navn, cpr.nr. eller andre fortrolige oplysninger. Det skyldes, at oplysningerne i emnefeltet ikke krypteres.

2. Tekstfelt

I tekstfeltet skal der som minimum være følgende oplysninger:

Medlemmets navn

Medlemmets cpr.nr.

Evt. journalnummer

Klage over a-kassens afgørelse om …

A-kassens navn

Sagsbehandlerens navn og direkte telefonnummer

3. Bilagslister

A-kasserne skal fremover bruge bilagslisterne i klagesager og dispensationssager, der sendes til Arbejdsskadestyrelsens Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring.

Den relevante bilagsliste skal altid udfyldes og vedlægges, når a-kassen oversender en sag til styrelsen.

Bilagslisterne findes på styrelsens hjemmeside ckaask.dk under ”Bilagslister til a-kasser”.

Som følge af den nye procedure om elektronisk sagsudveksling mellem a-kasserne og styrelsen, vil der blive indarbejdet mindre ændringer i ”Vejledning om klage over a-kassernes afgørelser”.

Der henvises til skrivelse nr. 9028 af 19. januar 2010 om elektronisk sagsudveksling mellem a-kasserne og direktoratet, skrivelse nr. 9643 af 12. november 2010 om Arbejdsdirektoratets opgaver flytter til Arbejdsskadestyrelsen og Pensionsstyrelsen og skrivelse nr. 9185 af 26. maj 2011 om sikker elektronisk og telefonisk kommunikation m.v. i arbejdsløshedsforsikringen.

Arbejdsskadestyrelsen, den 28. februar 2012

Svend Chr. Thomsen