Den fulde tekst
L 104
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love. (Ny balance i reglerne om ægtefællesammenføring, gebyr, fravigelse af persondatalovens § 7, stk. 8, i visse sager i forbindelse med overgang til elektronisk sagsbehandling, repræsentationsaftaler i medfør af visumkodeksen m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Fremsat skr 2/3 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 2/3 12 Tillæg A
1.beh 20/3 12 FF
Betænkning 2/5 12 Tillæg B
2.beh 3/5 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 3/5 12 Tillæg H
3.beh 8/5 12 FF
Lovf som vedt 8/5 12 Tillæg C
Lov nr 418 af 12. maj 2012
Ordførere: (1.beh) Inger Støjberg (V), Jacob Bjerregaard (S), Martin Henriksen (DF), Zenia Stampe (RV), Meta Fuglsang (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Joachim B. Olsen (LA).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven ophæver pointsystemet for ægtefællesammenføring og tilbagefører 24-års-reglen til den form, som reglen havde, før pointsystemet blev indført. I forlængelse heraf tilbageføres tilknytningskravet til det, der var gældende, før pointsystemet blev indført. Endvidere ændrer man 28-års-reglen om, hvilke personer der er undtaget fra tilknytningskravet, således at der i stedet skal gælde en 26-års-regel. Herudover vil opholdstilladelse som ægtefællesammenført normalt blive betinget af en bestået danskprøve.
Loven nedsætter endvidere den økonomiske sikkerhed, som en herboende ægtefælle skal stille i forbindelse med en ansøgning om ægtefællesammenføring til kr. 50.000.
Afstemning:
Vedtaget
62 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, LA)
46 stemmer imod forslaget (V, DF, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget