Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om Moderniseringsstyrelsen

§ 1. Moderniseringsstyrelsen er oprettet den 31. oktober 2011 gennem en fusion af Personalestyrelsen og dele af Økonomistyrelsen samt dele af Finansministeriets departement.

§ 2. Moderniseringsstyrelsen varetager pr. 1. marts 2012 opgaver vedrørende økonomistyring, overenskomster og ledelse, herunder:

1) Udarbejdelse, implementering og systemunderstøttelse af regler og koncepter for økonomistyring og effektiv forvaltning.

2) Statens overordnede arbejdsgiveropgaver i forhold til ledelse, overenskomster, personalejura, løn og pension.

3) Administrative støttefunktioner for Finansministeriets koncern, herunder økonomi, HR, kommunikation og service.

§ 3. Moderniseringsstyrelsen træffer afgørelse på finansministerens vegne, og styrelsens afgørelser kan derfor ikke indbringes for finansministeren.

Finansministeriet, den 1. marts 2012

Bjarne Corydon

/ David Hellemann