Den fulde tekst
L 106
Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab. (Ægteskab mellem to personer af samme køn).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup (S)).
Fremsat skr 14/3 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 14/3 12 Tillæg A
1.beh 20/3 12 FF
Betænkning 29/5 12 Tillæg B
Tilf til betænkning 31/5 12
2.beh 6/6 12 FF
Tillægsbet 6/6 12
3.beh 7/6 12 FF
Lovf som vedt 7/6 12 Tillæg C
Lov nr 532 af 12. juni 2012
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Karen J. Klint (S), Christian Langballe (DF), Hans Vestager (RV), Özlem Sara Cekic (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), Per Stig Møller (KF).
Andre medlemmer: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Søren Espersen (DF).
Ministre: (1.beh) social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Det overordnede formål med loven er at give personer af samme køn mulighed for at indgå ægteskab ved en kirkelig handling i stedet for som i dag alene at kunne indgå registreret partnerskab ved en borgerlig handling.
Det fastslås derfor, at ægteskabsloven finder anvendelse på ægteskab både mellem to personer af forskelligt køn og mellem to personer af samme køn.
Samtidig ophæves partnerskabsloven, og det bliver muligt at omdanne et registreret partnerskab til et ægteskab.
Endelig får et ægteskab indgået mellem to personer af samme køn indtil videre de samme retsvirkninger som et registreret partnerskab.
Loven skal ses i sammenhæng med loven om præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn, fremsat af ministeren for ligestilling og kirke.
Loven træder i kraft den 15. juni 2012.
Afstemning:
Vedtaget
85 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF)
24 stemmer imod forslaget (Anne-Mette Winther Christiansen (V), Peter Juel Jensen (V), Lars Christian Lilleholt (V), Ulla Tørnæs (V), Troels Lund Poulsen (V), Birthe Rønn Hornbech (V), Hans Andersen (V), Jane Heitmann (V), Anni Matthiesen (V), DF, Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF))
2 stemmer hverken for eller imod forslaget (Louise Schack Elholm (V), Torsten Schack Pedersen (V))