Sagsforløb 2011/1 BF 53
Den fulde tekst
B 53
Forslag til folketingsbeslutning
om bindende retningslinjer for lægekonsulenters arbejde og kompetence.
(Finn Sørensen (EL)).
Af Finn Sørensen (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Stine Brix (EL), Per Clausen (EL), Lars Dohn (EL), Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Stine Brix (EL), Per Clausen (EL), Lars Dohn (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Pernille Skipper (EL), Nikolaj Villumsen (EL), Frank Aaen (EL).
Vedrørende: Social- og Integrationsministeriet.
Fremsat skr 14/3 12 Tillæg A
Forsl som fremsat 14/3 12 Tillæg A
1.beh 29/3 12 FF
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Karen J. Klint (S), Bent Bøgsted (DF), Hans Vestager (RV), Eigil Andersen (SF), Finn Sørensen (EL), Thyra Frank (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU).
Ifølge forslaget skulle der gives bemyndigelse til ministeren til at fastsætte bindende retningslinjer for lægekonsulenters arbejde og kompetencer.