Den fulde tekst
L 113
Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boliger. (Fremrykket huslejebetaling, husleje- og beboerklagenævnenes indberetning til nævnsstatistik og opmagasinering af indbo efter afdøde plejeboligbeboere).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen (S)).
Fremsat skr 21/3 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 21/3 12 Tillæg A
1.beh 10/4 12 FF
Betænkning 15/5 12 Tillæg B
2.beh 29/5 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 29/5 12 Tillæg H
3.beh 31/5 12 FF
Lovf som vedt 31/5 12 Tillæg C
Lov nr 517 af 5. juni 2012.
Ordførere: (1.beh) Louise Schack Elholm (V), Jan Johansen (S), Karina Adsbøl (DF), Liv Holm Andersen (RV), Özlem Sara Cekic (SF), Lars Dohn (EL), Ole Birk Olesen (LA), Benedikte Kiær (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
Efter 1.beh henvist til By- og Boligudvalget (BYB).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven skal sikre, at lejere ikke sættes ud af deres bolig, fordi lejen ikke er betalt. Derfor rykker man huslejebetalingen 3 dage frem, så den falder sammen med udbetaling af lejerens indkomst.
Loven skal også tilvejebringe bedre viden om husleje- og beboerklagenævnenes afgørelser ved at gøre det muligt at pålægge dem at indberette forskellige oplysninger om de sager, som de behandler.
Afstemning:
Vedtaget 108 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), 0 stemmer imod forslag, 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.