Den fulde tekst
L 115
Forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og lov om værdipapirhandel m.v. (Øget adgang til oplysninger om ihændehaveraktier for offentlige myndigheder og ændring af betaling for regnskabskontrollen med visse virksomheder).
Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn (SF)).
Fremsat skr 21/3 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 21/3 12 Tillæg A
1.beh 27/3 12 FF
Betænkning 10/5 12 Tillæg B
2.beh 22/5 12 FF
3.beh 24/5 12 FF
Lov nr 477 af 30. maj 2012
Ordførere: (1.beh) Mads Rørvig (V), Benny Engelbrecht (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Annette Vilhelmsen (SF), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at give offentlige myndigheder adgang til oplysninger om ejere af ihændehaveraktier, hvor ejerandelen udgør mindre end 5 pct. af selskabet. Dermed lever Danmark op til sine internationale forpligtelser til at udveksle sådanne oplysninger i kontroløjemed.
Desuden ændrer loven ikkefinansielle børsnoterede virksomheders betaling for regnskabskontrol efter årsregnskabsloven og værdipapirhandelsloven. Det drejer sig om ca. 170 børsnoterede virksomheder.
De nye bestemmelser kommer også til at gælde for regnskabskontrol med ikkefinansielle virksomheder fra lande uden for EU og EØS, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark.
Afstemning:
Vedtaget
106 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF)
5 stemmer imod forslaget (LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget