Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 2 i lov nr. 622 af 14. juni 2011 om ændring af lov om skibes besætning, lov om beskatning af søfolk, sømandsloven, lov om Handelsflådens Velfærdsråd og lov om sikkerhed til søs

I medfør af § 6, stk. 2, i lov nr. 622 af 14. juni 2011 om ændring af lov om skibes besætning, lov om beskatning af søfolk, sømandsloven, lov om Handelsflådens Velfærdsråd og lov om sikkerhed til søs bestemmes, at lovens § 2 træder i kraft den 1. januar 2012.

Skatteministeriet, den 27. marts 2012

Thor Möger Pedersen

/ Carsten Vesterø