Den fulde tekst
L 122
Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter. (Hæftelse m.v. for registreringsafgift, justering af priser for registrering m.v. af køretøjer, regler om nummerpladeoperatører og teknisk justering af energiafgifter).
Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen ()).
Fremsat skr 28/3 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 28/3 12 Tillæg A
1.beh 18/4 12 FF
Betænkning 16/5 12 Tillæg B
2.beh 22/5 12 FF
Ordførere: (1.beh) Kristian Pihl Lorentzen (V), Thomas Jensen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Jonas Dahl (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Ole Birk Olesen (LA).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Thor Möger Pedersen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at rette op på nogle uhensigtsmæssigheder i reglerne om registrering af køretøjer, registreringsafgift af køretøjer og forbrugsregistrering af energiafgifter.
I loven indgår der regler, der skal bane vejen for den digitalisering af arbejdet med at registrere køretøjer, som skal finde sted medio 2012.
Der indgår også regler om forenkling og udligning af priserne for registrering af køretøjer og for nummerplader.
Derudover gør man reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift ved leasing smidigere ved at åbne for skift af leasingtager/-giver i en godkendt leasingkontrakt.