Den fulde tekst
L 124
Forslag til lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov. (Tilpasninger som følge af ressortoverførsler på områderne vedrørende de maritime uddannelser og lodsning).
Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn (SF)).
Fremsat skr 28/3 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 28/3 12 Tillæg A
1.beh 19/4 12 FF
Betænkning 10/5 12 Tillæg B
2.beh 22/5 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 22/5 12 Tillæg H
3.beh 24/5 12 FF
Lov nr 478 af 30. maj 2012
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Benny Engelbrecht (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Annette Vilhelmsen (SF), Merete Riisager (LA).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blev de maritime uddannelser overført fra det hidtidige Økonomi- og Erhvervsministerium til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Samtidig blev lodsområdet overført fra Forsvarsministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet.
Loven gennemfører en række ændringer af teknisk karakter. Ændringerne har til formål at tydeliggøre fordelingen af ressortansvaret mellem de relevante myndigheder.
Samtidig indfører man nye regler om klageadgang på lodsområdet.
Afstemning:
Vedtaget
111 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget