Den fulde tekst
L 147
Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love. (Reform af klagesystemet på natur- og miljøområdet m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken (SF)).
Fremsat skr 29/3 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 29/3 12 Tillæg A
1.beh 20/4 12 FF
Betænkning 16/5 12 Tillæg B
2.beh 24/5 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 24/5 12 Tillæg H
3.beh 29/5 12 FF
Lovf som vedt 29/5 12 Tillæg C
Lov nr 580 af 18. juni 2012
Ordførere: (1.beh) Jan E. Jørgensen (V), Mette Reissmann (S), Jørn Dohrmann (DF), Lone Loklindt (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA), Benedikte Kiær (KF).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Ida Auken).
Efter 1.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven skal sikre en hurtig og effektiv behandling af klagesager på natur- og miljøområdet. Natur- og Miljøklagenævnet får således mulighed for at fokusere behandlingen af en klagesag på de væsentligste klagepunkter i en sag, ligesom klagenævnet får bedre mulighed for digital klagesagsbehandling. Klagesager skal fremover indsendes gennem førsteinstansen, der forpligtes til at overveje, om der er grundlag for at genoptage sagen. Herudover lægges der op til at nedsætte klagegebyret til 500 kr. fra de 3.000 kr., som det koster for organisationer, virksomheder m.v. i dag. Desuden begrænser man ministerens muligheder for at klage over kommunale afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven til sager, hvor væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt.
Loven udmønter en række af anbefalingerne fra ekspertudvalget om klagesystemet på natur- og miljøområdet.
Afstemning:
Vedtaget
98 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF)
13 stemmer imod forslaget (DF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget