Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af en række bekendtgørelser, tekniske forskrifter m.v. på søfartsområdet

§ 1. Den 15. april 2012 ophæves følgende bekendtgørelser, tekniske forskrifter m.v.:

1) Bekendtgørelse nr. 175 af 21. maj 1965 om transport af let forskydelige ladninger med skibe.

2) Bekendtgørelse nr. 81 af 14. marts 1969 om skibes forsyning med drikkevand i danske havne.

3) Bekendtgørelse nr. 195 af 12. maj 1970 om transport til søs af farlige flydende kemikalier i bulk.

4) Vejledning nr. 10004 af 14. september 1973 om permanent oppustede gummibåde i visse skibe under 500 brt.

5) Retningslinje nr. 10002 af 8. maj 1974 om konstruktion af redningsbådsdavider og spil.

6) Cirkulære nr. 10011 af 25. august 1981vedrørende godkendte permanent oppustede gummibåde.

7) Bekendtgørelse nr. 525 af 30. oktober 1981 om sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i skoleskibe m.v.

8) Bekendtgørelse nr. 10002, teknisk forskrift af 30. september 1983 om transport til søs af farligt gods.

9) Meddelelse nr. 10007 af 1. februar 1987 om malariaforebyggelse.

10) Bekendtgørelse nr. 245 af 18. april 1988 om gebyrer for navigationsudstyr i skibe til modtagelse af signaler fra landbaserede radionavigationssystemer.

11) Bekendtgørelse nr. 10042, teknisk forskrift af 1. september 1988 om redningsmidlers forsyning med refleksmateriale.

12) Bekendtgørelse nr. 10030, teknisk forskrift af 30. august 1990 om transport af flydende farlige kemikalier i bulk.

13) Bekendtgørelse nr. 10001, teknisk forskrift af 7. februar 1991 om transport af radioaktive stoffer i køretøjer på ro/ro-skibe i dansk indenrigsfart.

14) Bekendtgørelse nr. 10005, teknisk forskrift af 4. september 1992 om sikker drift af passagerskibe.

15) Bekendtgørelse nr. 10003, teknisk forskrift af 5. februar 1993 om retro-refleksive materialer på redningsmidler.

16) Bekendtgørelse nr. 710 af 27. juli 1994 om afsenders pligter i forbindelse med søtransport af farligt gods m.v.

17) Bekendtgørelse nr. 10020, teknisk forskrift af 15. december 1995 om besætningens sprogfærdigheder i lastskibe.

18) Bekendtgørelse nr. 10293, teknisk forskrift af 3. juli 1997 om mekanisk udsugning fra rum til håndtering af maling m.v. og fra arbejdssteder i skibe.

19) Bekendtgørelse nr. 9897, teknisk forskrift af 31. maj 1999 om transport til søs af bestrålet nukleart brændsel m.m. (INF-koden).

20) Bekendtgørelse nr. 480 af 1. juni 2006 om ændring af bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri m.v. i visse områder i danske farvande.

Søfartsstyrelsen, den 21. marts 2012

Per Sønderstrup

/ Steen Nielsen