Den fulde tekst
L 154
Forslag til lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution.
Af udenrigsministeren (Villy Søvndal (SF)).
Fremsat skr 11/4 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 11/4 12 Tillæg A
1.beh 17/4 12 FF
Betænkning 16/5 12 Tillæg B
2.beh 24/5 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 24/5 12 Tillæg H
3.beh 29/5 12 FF
Lovf som vedt 29/5 12 Tillæg C
Lov nr 553 af 18. juni 2012
Beh sammen: L 154 og L 155
Ordførere: (1.beh) Jakob Ellemann-Jensen (V), Jeppe Kofod (S), Hans Kristian Skibby (DF), Lone Loklindt (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Christian Juhl (EL), Mette Bock (LA), Per Stig Møller (KF).
Ministre: (1.beh) udenrigsministeren (Villy Søvndal).
Efter 1.beh henvist til Udenrigsudvalget(URU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er en del af opsplitningen af det tidligere Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder i to selvstændige institutter.
Med loven oprettes Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution for at styrke uafhængigheden af Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution i henhold til de såkaldte Parisprincipper. Samtidig styrkes instituttets mandat i forhold til rapportering og overvågning af menneskerettigheder.
Afstemning:
Vedtaget
99 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF)
14 stemmer imod forslaget (DF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget