Den fulde tekst
L 152
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Sekretariatsbetjening af Klagenævnet for Specialundervisning m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini (S)).
Fremsat skr 11/4 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 11/4 12 Tillæg A
1.beh 19/4 12 FF
Betænkning 15/5 12 Tillæg B
2.beh 22/5 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 22/5 12 Tillæg H
3.beh 29/5 12 FF
Lovf som vedt 29/5 12 Tillæg C
Lov nr 512 af 4. juni 2012
Ordførere: (1.beh) Karen Ellemann (V), Troels Ravn (S), Alex Ahrendtsen (DF), Lotte Rod (RV), Annette Vilhelmsen (SF), Lars Dohn (EL), Merete Riisager (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) børne- og undervisningsministeren ( ).
Efter 1.beh henvist til Børne- og Undervisningsudvalget(BUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at kvalificere sagsbehandlingen i klagesager om specialundervisning.
Loven gør det muligt at delegere sekretariatsfunktionerne for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Ankestyrelsen. Sagsbehandling af sager om specialundervisning vil dermed foregå i et professionelt miljø, som har stor erfaring i sager om specialtilbud.
Afstemning:
Vedtaget
110 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget