Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 1095 af 28. november 2011, foretages følgende ændringer:

1. I bilag 1, pkt. 6.24, ændres »stilladser ophængt i kæder« til: »hængestilladser«.

2. I bilag 1, pkt. 6.26, ændres »stilladser ophængt i kæder« til: »hængestilladser«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2012.

Arbejdstilsynet, den 1. maj 2012

Jens Jensen

/ Jeanne Borgqvist