Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Dansk radiogrænseflade nr. 00 028 for 27 MHz CB-radioanlæg (Citizens’ Band)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 028 for 27 MHz CB-radioanlæg (Citizens’ Band)1)

I medfør af § 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes:

§ 1. For 27 MHz CB-radioanlæg (Citizens’ Band) gælder følgende danske radiogrænseflade, jf. bilag 1: Dansk radiogrænseflade nr. 00 028 for 27 MHz CB-radioanlæg (Citizens’ Band).

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2012.

Erhvervsstyrelsen, den 23. maj 2012

Betina Hagerup

/ Per V. Christensen


Bilag 1

Dansk radiogrænseflade nr. 00 028 for 27 MHz CB-radioanlæg (Citizens’ Band)

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.
Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste.
N
2
Anvendelse
27 MHz CB-radioanlæg (Citizens’ Band).
N
3
Tilladt frekvensbånd
26,960-27,410 MHz (10 kHz kanalafstand), eksklusiv centerfrekvenserne 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz og 27,195 MHz.
N
4
Maksimalt tilladte sendeeffekter
Vinkelmodulation (PM): 4 W e.r.p.
Dobbelt sidebåndsmodulation (DSB): 4 W RMS.
Enkelt sidebåndsmodulation (SSB): 12 W PEP.
N
5
Kanalafstand
10 kHz
N
6
Duty cycle
Ingen begrænsninger.
N
7
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
N
8
Harmoniserede standarder
EN 300 135-2
EN 300 433-2
N
9
Internationale forpligtelser
ECC/DEC/(11)03
I
10
Notifiktions nr.
2012/73/DK
I
 
N = Normativ
I = Informativ
       

Rekvirering af love, bekendtgørelser, standarder m.v.

Radiogrænseflader samt relevante love og bekendtgørelser kan hentes fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erst.dk.

ETSI dokumenter ((I-)ETS’er, EN’er og TBR’er) kan hentes fra ETSI’s hjemmeside www.etsi.org.

ITU anbefalinger m.v. kan købes direkte hos ITU, Place des Nations, CH-1211 Genève 20, tlf. : +41 22 730 5111, fax: +41 22 733 7256 eller www.itu.int.

ECC publikationer, herunder ECC beslutninger og anbefalinger, kan fås hos: ECO, European Communications Office, Nansensgade 19, 1366 København K, tlf. : 3389 6300, fax: 3389 6330. For yderligere information henvises til ECO’s hjemmeside www.cept.org/eco, hvorfra dokumenterne også gratis kan hentes.

ISO/CEN/CENELEC/IEC/DS standarder kan købes hos Dansk Standard, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund, tlf. : 3996 6101, fax: 3996 6102, eller via www.ds.dk.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.