Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

(Ophævelse af kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1440 af 1. november 2010, som ændret ved § 1 i lov nr. 510 af 6. juni 2007, lov nr. 156 af 26. februar 2011 og § 1 i lov nr. 606 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring:

1. § 62 e ophæves.

§ 2

I lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1401 af 1. november 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 510 af 6. juni 2007 og § 2 i lov nr. 606 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring:

1. § 35 b ophæves.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. maj 2012.

Givet på Amalienborg, den 24. april 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Margrethe Vestager