Den fulde tekst
L 162
Forslag til lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v.
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen (S)).
Fremsat skr 18/4 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 18/4 12 Tillæg A
1.beh 27/4 12 FF
Betænkning 16/5 12 Tillæg B
2.beh 22/5 12 FF
3.beh 24/5 12 FF
Lovf som vedt 24/5 12 Tillæg C
Lov nr 473 af 30. maj 2012
Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), Leif Lahn Jensen (S), Bent Bøgsted (DF), Nadeem Farooq (RV), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Joachim B. Olsen (LA), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren ( ).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Ved loven indføres en jobpræmie som en 2-årig forsøgsordning for at reducere risikoen for langvarig ledighed blandt kontanthjælpsmodtagere. Forsøget indebærer, at målgruppen for forsøget får en ekstra økonomisk gevinst ved at skaffe sig arbejde og at komme ud af langvarig ledighed.
Forsøgsordningen gælder i perioden fra 1. juni 2012 til og med 31. maj 2014. Forsøgsordningen bygger på de samme principper, som gælder for den 2-årige forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere.
Baggrund
Loven er et led i finanslovsaftalen for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten.
Afstemning:
Vedtaget
60 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL)
51 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget