Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00252

Resumé

Klager – en person – klagede over et indslag i ”TV-AVISEN” på DR1.

Pressenævnets formand udtaler:

Fristen for at indbringe Danmarks Radios afgørelse for Pressenævnet er fire uger efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3. Da klagen vedrører et afslag fra tirsdag den 20. marts 2012, og nævnet først har modtaget klagen fredag den 20. april 2012, er fristen overskredet. Klagen afvises herefter som for sen i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 3.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i ”TV-AVISEN” sendt på DR1 den 27. februar 2012 kl. 18.30, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klagen er modtaget i Pressenævnet fredag den 20. april 2012.

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at der er tale om en hetz mod opholdsstedet Solhavens forstander.

Hun klagede den 29. februar 2012 til Danmarks Radio, der ved e-mail af tirsdag den 20. marts 2012 afviste klagen.

Pressenævnets formand udtaler:

Fristen for at indbringe Danmarks Radios afgørelse for Pressenævnet er fire uger efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3. Da klagen vedrører et afslag fra tirsdag den 20. marts 2012, og nævnet først har modtaget klagen fredag den 20. april 2012, er fristen overskredet. Klagen afvises herefter som for sen i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 3.

Afgjort den 20. april 2012