Den fulde tekst
L 176
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk. (Fremme af konkurrencen på elmarkedet m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard ()).
Fremsat skr 25/4 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 25/4 12 Tillæg A
1.beh 10/5 12 FF
Betænkning 31/5 12 Tillæg B
2.beh 6/6 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 6/6 12 Tillæg H
3.beh 8/6 12 FF
Lovf som vedt 8/6 12 Tillæg C
Lov nr 575 af 18. juni 2012
Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mikkel Dencker (DF), Steen Gade (SF), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
Efter 1.beh henvist til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget(KEB).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven skal styrke konkurrencen på elmarkedet. Elhandelsvirksomhederne bliver de centrale aktører på markedet, som har den primære kontakt til kunderne og udsender én samlet regning til forbrugeren. De overtager ansvaret for at opkræve elafgifter fra netvirksomhederne, der får en mere tilbagetrukken rolle som engrosleverandører af net- og systemydelser.
Loven er en opfølgning på aftalen fra den 22. marts 2012 om dansk energipolitik 2012-2020, som er indgået mellem regeringen (S, RV og SF) og et flertal af partierne i Folketinget (V, DF, EL og KF).
Afstemning:
Vedtaget
111 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget