Den fulde tekst
L 165
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Indførelse af skærpede sanktioner for kommunerne ved overskridelse af budgetterne og mulighed for individuel afregning af det betingede bloktilskud).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager (RV)).
Fremsat skr 25/4 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 25/4 12 Tillæg A
1.beh 8/5 12 FF
Betænkning 24/5 12 Tillæg B
2.beh 8/6 12 FF
3.beh 12/6 12 FF
Lovf som vedt 12/6 12 Tillæg C
Lov nr 585 af 18. juni 2012
Beh sammen: L 165 og L 164
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Simon Kollerup (S), Morten Marinus (DF), Nadeem Farooq (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven skal styrke den enkelte kommunes incitamenter til at overholde de samlede økonomiske rammer for kommunerne. Loven indfører et permanent system for sanktioner over for kommunerne, når de overskrider budgetterne. Loven skal understøtte, at de offentlige finanser udvikler sig i overensstemmelse med 2020-planen, og at Danmark efterlever kravene i EU’s stabilitets- og vækstpagt om ikke at have underskud på mere end 3 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Loven skal ses i sammenhæng med budgetloven og loven, der vedrører sanktioner for regionerne ved budgetoverskridelser.
Loven træder i kraft den 1. juli 2012, og har virkning fra og med tilskudsåret 2013.
Afstemning:
Vedtaget
100 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF)
7 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget