Den fulde tekst
L 174
Forslag til budgetlov.
Af finansministeren (Bjarne Corydon (S)).
Fremsat skr 25/4 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 25/4 12 Tillæg A
1.beh 8/5 12 FF
Betænkning 31/5 12 Tillæg B
2.beh 8/6 12 FF
3.beh 12/6 12 FF
Lovf som vedt 12/6 12 Tillæg C
Lov nr 547 af 18. juni 2012
Beh sammen: L 174 og L 167
Ordførere: (1.beh) Peter Christensen (V), John Dyrby Paulsen (S), Kristian Thulesen Dahl (DF), Marianne Jelved (RV), Jonas Dahl (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Anders Samuelsen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) finansministeren (Bjarne Corydon).
Efter 1.beh henvist til Finansudvalget(FIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven skal sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner. Man indfører som noget nyt et krav om budgetbalance i det danske budgetsystem, der bl.a. går ud på, at den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal være i balance eller udvise et overskud.
Man indfører også en såkaldt korrektionsmekanisme med automatiske korrektioner til at gennemføre det. Derudover indfører man et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner.
Regeringen (S, RV, SF) har indgået aftale med Venste og Det Konservative Folkeparti om loven.
Afstemning:
Vedtaget
83 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, KF)
26 stemmer imod forslaget (DF, EL, LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget