Den fulde tekst
L 178
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg. (Oprettelse af Udlændingenævnet samt valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Fremsat skr 25/4 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 25/4 12 Tillæg A
1.beh 3/5 12 FF
Betænkning 31/5 12 Tillæg B
2.beh 11/6 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 11/6 12 Tillæg H
3.beh 13/6 12 FF
Lovf som vedt 13/6 12 Tillæg C
Lov nr 571 af 18. juni 2012
Ordførere: (1.beh) Karsten Lauritzen (V), Jacob Bjerregaard (S), Martin Henriksen (DF), Zenia Stampe (RV), Anne Baastrup (SF), Pernille Skipper (EL), Joachim B. Olsen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovens hovedformål er at oprette et nyt nævn, Udlændingenævnet, der skal fungere som et uafhængigt sagkyndigt nævn og på en række udlændingeretlige områder virke som klageinstans for afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.
Desuden sikrer loven udlændinge stemmeret ved lokalvalg efter 3 år. Det betyder, at herboende udlændinge, der ikke er nordiske statsborgere eller statsborgere i de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, fremover opnår kommunal og regional valgret og valgbarhed efter 3 års uafbrudt fast bopæl i Danmark.
Afstemning:
Vedtaget
61 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, LA)
39 stemmer imod forslaget (V, DF, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget