Den fulde tekst
L 181
Forslag til lov om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden.
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag (SF)).
Fremsat skr 27/4 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 27/4 12 Tillæg A
1.beh 11/5 12 FF
Betænkning 7/6 12 Tillæg B
2.beh 11/6 12 FF
3.beh 13/6 12 FF
Lovf som vedt 13/6 12 Tillæg C
Lov nr 552 af 18. juni 2012
Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), Karen J. Klint (S), Liselott Blixt (DF), Camilla Hersom (RV), Jonas Dahl (SF), Stine Brix (EL), Joachim B. Olsen (LA), Benedikte Kiær (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for sundhed og forebyggelse ( ).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven overfører Kennedy Centret fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Region Hovedstaden. Kennedy Centret er et selvstændigt nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering.
Afstemning:
Vedtaget
99 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF)
5 stemmer imod forslaget (LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget