Den fulde tekst
L 184
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Justering af beskæftigelsestilskuddet).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager (RV)).
Fremsat skr 9/5 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 9/5 12 Tillæg A
1.beh 16/5 12 FF
Betænkning 30/5 12 Tillæg B
2.beh 7/6 12 FF
3.beh 12/6 12 FF
Lovf som vedt 12/6 12 Tillæg C
Lov nr 588 af 18. juni 2012
Ordførere: (1.beh) Anni Matthiesen (V), Simon Kollerup (S), Morten Marinus (DF), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Leif Mikkelsen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Fra og med 2010 overtog kommunerne finansieringen af en del af udgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Kommunerne blev kompenseret for udgifterne gennem et beskæftigelsestilskud, som blev indført med virkning fra 2010.
Loven har til formål at justere dette beskæftigelsestilskud, så man kan sikre fuld kompensation på landsdelsniveau af de udgifter, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
Loven er en udmøntning af den aftale om beskæftigelsestilskuddet, der blev indgået mellem regeringen (S, RV og SF), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti den 27. april 2012. Loven træder i kraft den 1. juli 2012 og har virkning for tilskudsåret 2013 og frem.
Afstemning:
Vedtaget
108 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget