Den fulde tekst
L 186
Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer. (Udvidelse af lovens anvendelsesområde, skærpelse af lovens straffebestemmelser m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag (SF)).
Fremsat skr 9/5 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 9/5 12 Tillæg A
1.beh 15/5 12 FF
Betænkning 7/6 12 Tillæg B
2.beh 11/6 12 FF
3.beh 13/6 12 FF
Lovf som vedt 13/6 12 Tillæg C
Lov nr 607 af 18. juni 2012
Ordførere: (1.beh) Jane Heitmann (V), Flemming Møller Mortensen (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Camilla Hersom (RV), Stine Brix (EL), Joachim B. Olsen (LA), Benedikte Kiær (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for sundhed og forebyggelse ( ).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer
– rygeforbud på enkeltmandskontorer og i lokaler, som er stillet til rådighed som studieplads for én person ad gangen på uddannelsessteder for unge fortrinsvis over 18 år,
– obligatorisk skiltning på rygerum og rygekabiner,
– rygeforbud indendørs og udendørs for børn, unge, ansatte samt alle andre, der opholder sig på institutioner, skoler, treårige gymnasiale ungdomsuddannelser, døgninstitutioner m.v. for børn og unge fortrinsvis under 18 år, og
– at det i Kriminalforsorgens institutioner vil kunne pålægges den indsatte ikke at ryge i besøgsrum.
Herudover betyder loven, at bødestørrelserne fordobles ved overtrædelse af reglerne for rygning i medfør af lov om røgfri miljøer.
Afstemning:
Vedtaget
54 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL)
48 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget