Den fulde tekst
L 187
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Ændring af loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld for så vidt angår nye grunde, ændringer af ejendommens areal, anvendelse eller planforhold m.v.).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager (RV)).
Fremsat skr 10/5 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 10/5 12 Tillæg A
1.beh 16/5 12 FF
Betænkning 7/6 12 Tillæg B
2.beh 11/6 12 FF
3.beh 13/6 12 FF
Lovf som vedt 13/6 12 Tillæg C
Lov nr 581 af 18. juni 2012
Ordførere: (1.beh) Jan E. Jørgensen (V), Simon Kollerup (S), Morten Marinus (DF), Liv Holm Andersen (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Lars Dohn (EL), Leif Mikkelsen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven ændrer beregningsmodellen for grundskyld på nye ejendomme, grunde, hvor ejendommens areal, anvendelse eller planforhold m.v. er ændret, og hvor en ejerlejligheds fordelingstal er ændret, samtidig med at der er lavet en ny vurdering.
Ændringen i beregningsmodellen skyldes, at den nuværende lov medfører, at grundskatteloftet kan blive for lavt som følge af den beregningsmetode, man anvender ved nye grunde, ændringer af ejendommens areal, anvendelse eller planforhold eller ændringer i ejerlejlighedens fordelingstal. I visse situationer medfører det, at grundejere efter de gældende regler ikke skal betale grundskyld.
Loven træder i kraft den 1. januar 2013.
Afstemning:
Vedtaget
58 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL)
46 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget