Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rådighed

§ 1

I bekendtgørelse om rådighed, jf. bekendtgørelse nr. 61 af 25. januar 2012, som ændret ved bekendtgørelse nr. 203 af 29. februar 2012, foretages efter forhandling med Beskæftigelsesrådet følgende ændring:

1. I § 13, stk. 1, ændres »forsøg med mindre intensiv indsats for visse persongrupper, jf. bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge« til: »en mindre intensiv indsats for visse persongrupper, jf. kapitel 7 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2012.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. maj 2012

Marie Hansen

/ Vibeke Dalbro