Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

(Afskaffelse af kommunal vejledningspligt og afskaffelse af resultattilskud i forbindelse med repatriering)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 20. august 2010, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 759 af 29. juni 2011 og senest ved § 2 i lov nr. 418 af 12. maj 2012, foretages følgende ændring:

1. § 20 b ophæves.

§ 2

I repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 6. april 2010, som ændret ved § 17 i lov nr. 429 af 28. april 2010, § 2 i lov nr. 759 af 29. juni 2011 og § 3 i lov nr. 418 af 12. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 13, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

2. § 14, stk. 3, ophæves.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2. Loven finder anvendelse for udlændinge, som repatrierer med støtte i medfør af repatrieringsloven den 1. juli 2012 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. maj 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Hækkerup