Den fulde tekst
L 122 A
Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter. (Hæftelse m.v. for registreringsafgift, regler om nummerpladeoperatører og teknisk justering af energiafgifter).
Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen ()).
2.beh 22/5 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 22/5 12 Tillæg H
3.beh 24/5 12 FF
Lov nr 481 af 30. maj 2012
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
I loven indgår der regler, der skal bane vejen for den digitalisering af arbejdet med at registrere køretøjer, som skal finde sted medio 2012.
Derudover gør man reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift ved leasing smidigere ved at åbne for skift af leasingtager/-giver i en godkendt leasingkontrakt.
Formålet med loven er at rette op på nogle uhensigtsmæssigheder i reglerne om registrering af køretøjer, registreringsafgift af køretøjer og forbrugsregistrering af energiafgifter.
Der henvises endvidere til omtalen under L 122.
Afstemning:
Vedtaget
108 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget