Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 9 i lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

(Implementering af energiaftalen)

I medfør af § 10, stk. 1, i lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (implementering af energiaftalen) bestemmes, at lovens § 9 træder i kraft den 7. juli 2012.

Skatteministeriet, den 21. maj 2012

Thor Möger Pedersen

/ Lene Skov Henningsen