Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 997 af 12. oktober 2011, foretages følgende ændringer:

1. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 156 som nyt nr.:

»156 a. Metoxetamin (2-(ethylamino)-2(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-on).«

2. I bilag 1, liste E, indsættes efter nr. 24 som nyt nr.:

»24 a. Fenazepam (7-brom-5-(2-chlorphenyl)-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2on).«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juni 2012.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 30. maj 2012

Astrid Krag

/ Lars Petersen