Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00271

Resumé

Klager – en person – klagede over hans kommentarer skrevet på jp.dk slettes.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er Pressenævnets opfattelse, at debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg, som udgangspunkt ikke er omfattet af medieansvarsloven, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation.

Pressenævnet kan – i forbindelse med en klage over redigeret nyhedsformidling – pålægge redaktøren af et massemedie at offentliggøre Pressenævnets kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang, jf. medieansvarslovens § 49. Da der ikke er klaget over redigeret nyhedsformidling (eksempelvis artikler) eller andre forhold, der falder ind under nævnets område, afvises klagen, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over, at hans kommentarer skrevet på Jyllands-Postens hjemmeside jp.dk slettes.

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at Facebook automatisk sletter hans kommentarer på jp.dk på andre computere. Han har angiveligt for få venner tilknyttet sin Facebook-profil, og man antager derfor, at Facebook-profilen er falsk (på jp.dk skal man validere sig med sin Facebook-profil for at få adgang til at kommentere). Avisen har derfor anbefalet klager at skaffe hundredvis af venner og mere aktivitet på Facebook-profilen, hvis han ønsker at blogge. Det er klager ikke interesseret i. Han anser forholdet som en begrænsning af sin ytringsfrihed.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er Pressenævnets opfattelse, at debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg, som udgangspunkt ikke er omfattet af medieansvarsloven, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation.

Pressenævnet kan – i forbindelse med en klage over redigeret nyhedsformidling – pålægge redaktøren af et massemedie at offentliggøre Pressenævnets kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang, jf. medieansvarslovens § 49. Da der ikke er klaget over redigeret nyhedsformidling (eksempelvis artikler) eller andre forhold, der falder ind under nævnets område, afvises klagen, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

Afgjort den 30. maj 2012