Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 2, 5-8, 17, 19, 20, 24, 28, 29, 31-33, 37, 39 og 40 i lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om miljøbeskyttelse

I medfør af § 3, stk. 2, i lov nr. 423 af 10. maj 2011 om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om miljøbeskyttelse, fastsættes, at § 1, nr. 2, 5-8, 17, 19, 20, 24, 28, 29, 31-33, 37, 39 og 40 i lov nr. 423 af 10. maj 2011 om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om miljøbeskyttelse, træder i kraft den 29. juni 2012.

Miljøministeriet, den 15. juni 2012

Ida Auken

/ Helle Pilsgaard