Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om autorisation af ritualer for vielse (bryllup) af to af samme køn og kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Efter Ministeriet for Ligestilling og Kirkes indstilling har det den 12. juni 2012 behaget Hendes Majestæt Dronningen at autorisere de i bilag 1 anførte ritualer til brug i den danske folkekirke.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 13. juni 2012

Manu Sareen

/ Pernille Esdahl


Bilag 1

 
I. Ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn
(Tilspørgsel, forkyndelse, Fadervor og velsignelse. )
Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets skik.
 
Tilspørgsel og erklæring
Præsten siger:
Så spørger jeg dig NN:
Vil du have NN som ægtefælle?
– Ja!
Vil du elske og ære hende/ham og følges med hende/ham både i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad?
– Ja!
Ligeså spørger jeg dig NN:
Vil du have NN som ægtefælle?
– Ja!
Vil du elske og ære hende/ham og følges med hende/ham både i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad?
– Ja!
Så giv hinanden hånd derpå!
 
Præsten lægger sin hånd på deres hænder og siger:
I har allerede lovet hinanden at ville leve sammen, og nu har I bekræftet det for Gud og for os, som er her til stede, og har givet hinanden hånd derpå. Derfor forkynder jeg jer at være ægtefæller både for Gud og mennesker.
 
Fadervor
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen
Fred være med jer!
 
eller
 
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himmelen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen
Fred være med jer!
 
Velsignelse
Præsten siger:
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Menigheden svarer:
Amen. Amen. Amen.
 
eller
 
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
Menigheden svarer:
Amen. Amen. Amen.
 
II. Ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn
(Den forkortede tilspørgsel, Fadervor og velsignelse)
Forud for velsignelsen kan der kimes eller ringes efter stedets skik.
 
Tilspørgsel
Præsten siger:
N. N. og N. N. ! I har allerede indgået ægteskab og er i dag kommet ind i Guds hus for at bede om Guds velsignelse over jeres samliv.
Så spørger jeg dig NN:
Vil du elske og ære NN og følges med hende/ham både i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad?
– Ja!
Ligeså spørger jeg dig NN:
Vil du elske og ære NN og følges med hende/ham både i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad?
– Ja!
 
Fadervor
Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen
Fred være med jer!
 
eller
 
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himmelen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen
Fred være med jer!
 
Velsignelse
Præsten siger:
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Menigheden svarer:
Amen. Amen. Amen.
 
eller
 
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
Menigheden svarer:
Amen. Amen. Amen.