Opfølgning / Opfølgning til
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Inspektion af Kvindeafdelingen i Anstalten ved Herstedvester den 26. oktober og 5. november 2004 - Bekræftende brev

Vedrørende besøg den 26. oktober og den 5. november 2004 i Anstalten ved Herstedvester

j.nr. 05-1013-355

Hermed bekræfter jeg modtagelsen af anstaltens brev af 16. december 2005 hvori anstalten har oplyst at personaletoilettet på afdeling S pr. 1. januar 2006 overgår til de indsattes brug.

Jeg har noteret mig det oplyste.

Med venlig hilsen