Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afvikling af datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S samt betaling af risikopræmie

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1139 af 28. september 2010 om bekendtgørelse om afvikling af datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S samt betaling af risikopræmie, som ændret ved bekendtgørelse nr. 141 af 16. februar 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse for afvikling af aktiviteter, der er overdraget fra de i stk. 1 nævnte datterselskaber til Finansiel Stabilitet A/S.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2012.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 27. juni 2012

Ole Sohn

/ Hans Høj