Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 997 af 12. oktober 2011 og bekendtgørelse nr. 506 af 30. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I bilag 1, liste B, indsættes efter nr. 235 som nye numre:

»236. Benzoylindol-gruppen:

Enhver kemisk forbindelse som strukturelt er afledt af 1H-indol-3-yl(phenyl)methanon ved substitution af indolringens 1-position med en alkyl-, alkenyl-, cycloalkylmethyl-, cycloalkylethyl-, halogenalkyl- eller [2-(morpholin-4-yl)ethyl]-gruppe (R1), uanset om der er yderligere substitution i benzen- eller indolringen (R2, R3, R4).

Generel struktur af benzoylindol-afledte kemiske forbindelser:

graf 1 Size: (310 X 220)

R1 = alkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, halogenalkyl eller 2-(morpholin-4-yl)ethyl.

R2, R3, R4 = H (uden andre substituenter) eller en eller flere vilkårlige substituenter.

237. Cathinon-gruppen:

Enhver kemisk forbindelse, som strukturelt er afledt af 2-amino-1-phenylpropan-1-on ved en eller flere af følgende ændringer:

a) substitution i hovedkædens 3-position med en alkylgruppe (R1);

b) substitution i aminogruppen med en eller to alkyl-, aryl- eller arylalkylgrupper (R2 eller R2 og R3) eller ved inklusion af nitrogenatomet i en cyklisk struktur;

c) substitution i benzenringen med en alkyl-, alkoxy-, alkandiylbis(oxy)-, halogenalkyl- eller halogen-grupper og eventuelt yderligere et antal monovalente substituenter (R4)n.

Generel struktur af cathinon-afledte kemiske forbindelser:

graf 2 Size: (310 X 199)

R1 = H, alkyl.

R2 = H, alkyl, aryl, arylalkyl.

R3 = H, alkyl, dialkyl.

R2R3N- kan også stå for en nitrogenheterocykel.

R4 = H (uden andre substituenter på benzenringen) eller en eller flere alkyl, alkoxy, alkandiylbis(oxy), halogenalkyl eller halogen og eventuelt yderligere et antal monovalente substituenter.

Følgende stoffer med cathinon-afledte strukturer er undtaget fra cathinon-gruppen og er opført som enkeltstående stoffer på liste B og liste E:

Amfepramon INN

Cathinon INN

Methcathinon

Pyrovaleron INN

238. Cyclohexylphenol-gruppen:

Enhver kemisk forbindelse som strukturelt er afledt af 2-(3-hydroxycyclohexyl)phenol ved substitution i benzenringens 5-position med en alkyl-, alkenyl-, cycloalkylmethyl-, cycloalkylethyl-, halogenalkyl- eller 2-(morpholin-4-yl)ethyl-gruppe (R1), uanset om der er yderligere substituenter i cyclohexanringen (R2)n.

Generel struktur af cyclohexylphenol-afledte kemiske forbindelser:

graf 3 Size: (310 X 261)

R1 = alkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, halogenalkyl eller 2-(morpholin-4-yl)ethyl.

R2 = H (uden andre substituenter) eller en eller flere vilkårlige substituenter.

239. Naphthoylindol-gruppen:

Enhver kemisk forbindelse som strukturelt er afledt af 3-(1-naphthoyl)-1H-indol ved substitution med en alkyl-, alkenyl-, cycloalkylmethyl-, cycloalkylethyl-, halogenalkyl- eller 2-(morpholin-4-yl)ethyl-gruppe i 1- positionen (R1), uanset om der er yderligere substitution i indol- eller naphthalenringen (R2, R3, R4, R5).

Generel struktur af naphthoylindol-afledte kemiske forbindelser:

graf 4 Size: (310 X 237)

R1 = alkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, halogenalkyl eller 2-(morpholin-4-yl)ethyl.

R2, R3, R4, R5 = H (uden andre substituenter) eller en eller flere vilkårlige substituenter.

240. Naphthoylpyrrol-gruppen:

Enhver kemisk forbindelse som strukturelt er afledt af 3-(1-naphthoyl)-1H-pyrrol ved substitution af pyrrolsystemets 1-position med en alkyl-, alkenyl-, cycloalkylmethyl-, cycloalkylethyl-, halogenalkyl- eller 2-(morpholin-4-yl)ethyl-gruppe, (R1), uanset om der er yderligere substitution i pyrrol- eller naphthalenringen (R2, R3, R4).

Generel struktur af naphthoylpyrrol-afledte kemiske forbindelser:

graf 5 Size: (310 X 311)

R1 = H, alkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, halogenalkyl eller 2-(morpholin-4-yl)ethyl.

R2, R3, R4 = H (uden andre substituenter) eller en eller flere vilkårlige substituenter.

241. Naphthylmethylinden-gruppen:

Enhver kemisk forbindelse som strukturelt er afledt af 1-(1-naphthylmethyl)-1H-inden med substitution i indensystemets 3-position med en alkyl-, alkenyl-, cycloalkylmethyl-, cycloalkylethyl-, halogenalkyl- eller 2-(morpholin-4-yl)ethyl-gruppe (R1), uanset om der er yderligere substitution i inden- eller i naphthalenringen (R2, R3, R4, R5).

Generel struktur af naphthylmethylinden-afledte kemiske forbindelser:

graf 6 Size: (310 X 232)

R1 = alkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, halogenalkyl eller 2-(morpholin-4-yl)ethyl.

R2, R3, R4, R5 = H (uden andre substituenter) eller en eller flere vilkårlige substituenter.

242. Naphthylmethylindol-gruppen:

Enhver kemisk forbindelse som strukturelt er afledt af (1H-indol-3-yl)(1-naphthyl)methan ved substitution af indolsystemets 1-position med en alkyl-, alkenyl-, cycloalkylmethyl-, cycloalkylethyl-, halogenalkyl- eller 2-(morpholin-4-yl)ethyl-gruppe (R1), uanset om der er yderligere substitution i indol- eller naphthalenringen (R2, R3, R4, R5).

Generel struktur af naphthylmethylindol-afledte kemiske forbindelser:

graf 7 Size: (310 X 223)

R1 = alkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, halogenalkyl eller 2-(morpholin-4-yl)ethyl.

R2, R3, R4, R5 = H (uden andre substituenter) eller en eller flere vilkårlige substituenter.

243. Phenethylamin-gruppen:

Enhver kemisk forbindelse som strukturelt er afledt af 2-phenylethan-1-amin, N-alkyl-2-phenylethan-1-amin, 1-phenylpropan-2-amin, N-alkyl-1-phenylpropan-2-amin, 1-phenylbutan-2-amin eller N-alkyl-1-phenylbutan-2-amin (R1, R2) ved enhver substitution i ringen med alkyl-, alkoxy-, alkandiylbis(oxy)- eller halogensubstituenter (R3). Dette er gældende uanset om den kemiske forbindelse er yderligere ringsubstitueret med en eller flere monovalente grupper (R3)n.

Generel struktur af phenethylamin-afledte kemiske forbindelser:

graf 8 Size: (310 X 238)

R1 = H, alkyl

R2 = H, methyl, ethyl

R3 = en eller flere alkyl-, alkoxy-, alkandiylbis(oxy)- eller halogensubstituenter og eventuelt yderligere et antal monovalente substituenter.

Følgende stoffer med phenethylamin-afledte strukturer er undtaget fra phenethylamin-gruppen og er opført som enkeltstående stoffer på liste B:

Brolamfetamin INN

2C-B

DMA

DOET

DOM

MDMA

Meskalin

MMDA

N-Ethyl MDA

PMA

Tenamfetamin INN

TMA

244. Phenylacetylindol-gruppen:

Enhver kemisk forbindelse som strukturelt er afledt af 3-(phenylacetyl)-1H-indol ved substitution af indolringens 1-position med en alkyl-, alkenyl-, cycloalkylmethyl-, cycloalkylethyl-, halogenalkyl- eller 2-(morpholin-4-yl)ethyl-gruppe (R1), uanset om der er yderligere substitution i benzen-eller indolringen (R2, R3, R4).

Generel struktur af phenylacetylindol-afledte kemiske forbindelser:

graf 9 Size: (310 X 233)

R1 = alkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, halogenalkyl eller 2-(morpholin-4-yl)ethyl.

R2, R3, R4 = H (uden andre substituenter) eller en eller flere vilkårlige substituenter.

245. Tryptamin-gruppen:

Enhver kemisk forbindelse som strukturelt er afledt af enten tryptamin eller tryptamin med en eller flere ringbundne hydroxygrupper ved substitution på sidekædens nitrogenatom med en eller flere alkylgrupper (R1, R2).

Generel struktur af tryptamin-afledte kemiske forbindelser:

graf 10 Size: (310 X 231)

R1= H, alkyl

R2 = alkyl

R3 = H, eller en eller flere hydroxygrupper

Følgende stoffer med tryptamin-afledte strukturer er undtaget fra tryptamin-gruppen og er opført som enkeltstående stoffer på liste B:

DET

DMT

Psilocin

Psilocybin INN.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. juli 2012.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 4. juli 2012

Astrid Krag

/ Lars Petersen