Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af forskellige cirkulærer m.v. på Fødevarestyrelsens område

§ 1. Den 1. august 2012 ophæves følgende cirkulærer m.v.:

1) Cirkulære nr. 13010 af 5. april 1946 til de kontrollerende dyrlæger ved samtlige til udførsel af dansk kød, slagteaffald og kødvarer autoriserede virksomheder samt til nævnte virksomheder.

2) Cirkulæreskrivelse nr. 13010 af 8. januar 1951 om Corynebakterieinfektioner i krøskirtlerne.

3) Cirkulæreskrivelse nr. 13010 af 18. november 1959 om Leukose.

4) Cirkulæreskrivelse nr. 13010 af 4. juni 1965 om obduktioner af fjerkræ.

5) Cirkulæreskrivelse nr. 13020 af 16. august 1965 om bedømmelse af hønselammelse og leukose.

6) Cirkulæreskrivelse nr. 13025 af 14. september 1965 om undersøgelse for Lymfoide infiltrationer i muskulaturen hos fjerkræ.

7) Cirkulære nr. 13035 af 20. december 1965 angående kaninslagtning.

8) Cirkulære nr. 13030 af 31. maj 1968 til samtlige til eksport af kød, slagteaffald og kødvarer autoriserede virksomhed samt dyrlægerne ved disse (Temperaturkrav).

9) Cirkulæreskrivelse nr. 13035 af 20. september 1968 til samtlige eksportslagterier og dyrlægerne ved disse (Hygiejnisk kreaturslagtning).

10) Cirkulære nr. 13015 af 28. april 1969 til samtlige dyrlæger, der udøver kødkontrol. Vedrørende vægtgrænse i Voksent kvæg - fedekalve.

11) Cirkulære nr. 13035 af 1. juli 1969 om forsøgsdyrs slagtning og salg til konsum.

12) Cirkulære nr. 13050 af 13. november 1969 til samtlige til eksport af kød, slagteaffald og kødvarer autoriserede virksomheder og dyrlægerne ved disse.

13) Cirkulære nr. 13055 af 17. december 1969 om leverance af kød og slagteaffald til dyrefoderfabrikker.

14) Cirkulæreskrivelse nr. 13010 af 2. februar 1970 til samtlige eksportslagterier og dyrlægerne ved disse (Talg).

15) Cirkulæreskrivelse nr. 13030 af 9. oktober 1970 til samtlige til eksport af kød, slagteaffald og kødvarer autoriserede virksomheder og dyrlægerne ved disse (Hovedkød - hovedafpil).

16) Cirkulære nr. 271 af 3. november 1970 om dybfrosne levnedsmidler der består af eller indeholder kød, slagteaffald, kødvarer eller fjerkræ.

17) Cirkulæreskrivelse nr. 13035 af 24. juni 1971 til samtlige eksportsvineslagterier og dyrlægerne ved disse. (Udgifter ved trikinundersøgelser).

18) Cirkulære nr. 13060 af 30. september 1971 om levering til dyrefoderfabrikker af visse levere, der er kasseret ved kødkontrollen på de autoriserede eksportslagterier.

19) Cirkulære nr. 13080 af 2. november 1971 til samtlige dyrlæger der udøver kødkontrol.

20) Cirkulære nr. 13010 af 8. marts 1974 om tilbageholdelsesskilt og stopseddel.

21) Cirkulæreskrivelse nr. 13045 af 17. september 1975 om nødslagtning.

22) Cirkulæreskrivelse nr. 13020 af 4. februar 1976 om refusion af udgift til trikinundersøgelse.

23) Skrivelse nr. 13050 af 10. juni 1976 til samtlige stadsdyrlæger om afgræsningsspørgsmål ’ejer’, ’bruger’.

24) Cirkulæreskrivelse nr. 13015 af 27. januar 1977 til samtlige kødkonservesfabrikker og dyrlægerne ved disse om lukkekontrol og thermostatafprøvning.

25) Cirkulæreskrivelse nr. 13035 af 25. april 1977 om renskæring af stiksår.

26) Cirkulæreskrivelse nr. 13110 af 30. november 1977 om sterilisation af kreaturflækkesav.

27) Cirkulæreskrivelse nr. 13040 af 3. februar 1978 om helbredsundersøgelse, Yersenia enterocolica.

28) Cirkulæreskrivelse nr. 13045 af 3. februar 1978 til de kontrollerende dyrlæger ved samtlige eksportslagterier (Bakteriologisk undersøgelse).

29) Cirkulæreskrivelse nr. 13105 af 26. juni 1978 til samtlige til eksport af kød og kødvarer autoriserede virksomheder samt dyrlægerne ved disse (Konservesdåser).

30) Cirkulæreskrivelse nr. 13110 af 17. juli 1978 til samtlige eksportautoriserede fjerkræslagterier og frysehuse samt dyrlægerne ved disse. (Sundhedsmærkning af fersk fjerkrækød i store emballager).

31) Cirkulæreskrivelse nr. 13130 af 1. september 1978 om Ochratoxin A (mugnefrose).

32) Cirkulæreskrivelse nr. 13135 af 1. september 1978 om glidende afløsning af dyrlægerne ved båndkontrollen.

33) Cirkulæreskrivelse nr. 13140 af 20. september 1978 vedrørende kødkontrolmærkning af slagtedyr fra besætninger, der er omfattet af bortførelsesforbud p.g.a rabiesrisiko.

34) Cirkulære nr. 13155 af 28. september 1978 om transport af fersk kød.

35) Cirkulære nr. 13160 af 2. oktober 1978 om bedømmelse af prøver.

36) Cirkulæreskrivelse nr. 13170 af 4. oktober 1978 om levende syn af slagtedyr.

37) Cirkulæreskrivelse nr. 13185 af 3. november 1978 om afskylning af flækkesave og halspartiet på svin.

38) Cirkulæreskrivelse nr. 13190 af 3. november 1978 om afslagtning af kreaturben.

39) Cirkulæreskrivelse nr. 13195 af 15. november 1978 om afhudning.

40) Cirkulæreskrivelse nr. 13010 af 7. februar 1979 om køling af fersk fjerkrækød.

41) Cirkulære nr. 13025 af 5. april 1979 om produktrester opsamlet i filtre og vådvaskere for tørreanlægs afgangsluft.

42) Cirkulæreskrivelse nr. 13075 af 10. juli 1979 til dyrlægerne til samtlige ved eksport af kød, fjerkrækød og kødprodukter autoriserede virksomheder (Eftersyn af garderobeskabe).

43) Cirkulæreskrivelse nr. 13030 af 10. september 1979 om levende syn.

44) Cirkulæreskrivelse nr. 13130 af 26. november 1979 om fedt og talg (Offentlige og private sygehuse).

45) Cirkulæreskrivelse nr. 13135 af 26. november 1979 om fedt og talg (Eksportautoriserede slagterier).

46) Cirkulære nr. 13020 af 12. januar 1981 om emballering.

47) Cirkulære nr. 13065 af 25. marts 1981 om metoder til analyse af mælkekonservesprodukter.

48) Cirkulæreskrivelse nr. 13165 af 11. november 1981 om opbevaring m.v. af bugspytkirtler på svineslagterier.

49) Cirkulæreskrivelse nr. 13155 af 5. juli 1982 om anvendelse af lunger i kødprodukter.

50) Cirkulæreskrivelse nr. 13065 af 28. marts 1983 om langtidsholdbart fjerkrækød (kyllinger).

51) Cirkulære nr. 13185 af 4. juli 1983 om anmeldelse af produktioner.

52) Skrivelse nr. 13335 af 12. december 1983 angående rengøring og desinfektion af softicemaskiner med automatisk pasteuriseringsanlæg.

53) Cirkulære nr. 13035 af 10. februar 1984 om mikrobiologiske krav til smør og smørprodukter.

54) Cirkulæreskrivelse nr. 13160 af 8. juni 1984 angående tilladelse til samdistribution af frosset dyrefoder og dybfrosne levnedsmidler.

55) Cirkulæreskrivelse nr. 13165 af 14. juni 1984 om hovedlapper til menneskeføde.

56) Cirkulæreskrivelse nr. 13280 af 4. oktober 1984 om udtagning og behandling af blod til menneskeføde.

57) Cirkulære nr. 13295 af 1. november 1984 om bakteriologisk kontrol.

58) Cirkulæreskrivelse nr. 13360 af 27. december 1984 om metoder til undersøgelse for trikiner på de eksportautoriserede slagterier.

59) Cirkulære nr. 13035 af 16. januar 1985 om hakket kød og rå, hakkede kødvarer i dybfrosset stand til eksport.

60) Cirkulæreskrivelse nr. 13040 af 22. januar 1985 om vandkøling.

61) Cirkulæreskrivelse nr. 13055 af 1. februar 1985 om fersk kød – undladelse af sundhedsmærkning.

62) Cirkulæreskrivelse nr. 13110 af 16. april 1985 til de kontrollerende dyrlæger ved de slagterier som slagter kreaturer til eksport.

63) Cirkulæreskrivelse nr. 13135 af 28. april 1986 om råvarer til særlig behandling.

64) Cirkulæreskrivelse nr. 13155 af 15. maj 1986 om tilbageholdt mærkesedler.

65) Cirkulære nr. 7017 af 30. december 1986 om ATP-overenskomsten om international transport af letfordærvelige levnedsmidler.

66) Cirkulære nr. 13300 af 1. juni 1987 om analytisk kontrol – oksekødsprodukter.

67) Cirkulære nr. 222 af 15. december 1987 vedrørende betaling for offentlige forretninger.

68) Cirkulæreskrivelse nr. 13135 af 1. februar 1988 om indberetning om fjerkrækontrollen.

69) Skrivelse nr. 13200 af 25. februar 1988 vedrørende udfyldelse af regningsformular, La 23,0-602, der anvendes ved betaling for assistance ved kødkontrollen.

70) Cirkulæreskrivelse nr. 13260 af 22. marts 1988 om varm opskæring af slagtekroppe af kvæg og svin.

71) Cirkulæreskrivelse nr. 13295 af 5. april 1988 om prøve for læge trikinsøgere.

72) Cirkulæreskrivelse nr. 13310 af 28. april 1988 om mærkning af tilbageholdte slagtekroppe m.v.

73) Skrivelse nr. 13312 af 2. maj 1988 vedrørende indretning og drift samt slagtehygiejnen på kreaturslagterierne.

74) Cirkulære nr. 13445 af 7. november 1988 om slagtning m.v. af hjortedyr og vildt.

75) Cirkulæreskrivelse nr. 13450 af 8. november 1988 om slagtning m.v. af hjortedyr og vildt.

76) Cirkulæreskrivelse nr. 13470 af 1. december 1988 om Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 544 af 14. september 1988 om udførsel af fersk kød.

77) Cirkulæreskrivelse nr. 13511 af 29. december 1988 om kassationslister på fjerkræslagterierne.

78) Cirkulæreskrivelse nr. 13035 af 10. januar 1989 om international transport af let-fordærvelige levnedsmidler (ATP).

79) Cirkulæreskrivelse nr. 13080 af 9. februar 1989 om opsamling af svinegaldeblærer.

80) Cirkulæreskrivelse nr. 13095 af 23. februar 1989 om transport af ikke-færdigudlignede halve svin og midterstykker.

81) Cirkulæreskrivelse nr. 13177 af 6. april 1989 om fortolkning og anvendelse af fersk kød direktivets bestemmelser.

82) Cirkulæreskrivelse nr. 13240 af 10. maj 1989 om bekendtgørelse nr. 265 af 26. april 1989 om udøvelse af fjerkrækontrol.

83) Cirkulæreskrivelse nr. 13292 af 29. juni 1989 om trikinundersøgelsesmetoder.

84) Cirkulære nr. 13585 af 17. oktober 1989 om metoder til prøveudtagning af mælkekonserves til kemisk analyse.

85) Cirkulære nr. 13030 af 11. januar 1990 om tilvirkning og udførsel af bacon.

86) Cirkulære nr. 13401 af 6. juni 1990 om interventionskød (Til samtlige til eksport af fersk kød autoriserede virksomheder og dyrlægerne ved disse).

87) Cirkulæreskrivelse nr. 13350 af 6. maj 1991 om prøve for læge trikinsøgere.

88) Cirkulære nr. 13380 af 14. maj 1991 om udøvelse af fjerkrækontrol.

89) Cirkulæreskrivelse nr. 13390 af 24. maj 1991 om tilsynsteknikere ved fjerkræslagterierne.

90) Cirkulæreskrivelse nr. 13395 af 29. maj 1991 vedrørende modernisering af fjerkrækødkontrollen.

91) Cirkulære nr. 13450 af 6. juni 1991 om maskinudbenet kød (Til samtlige til eksport af fersk kød, fjerkrækød og kødprodukter autoriserede virksomheder samt dyrlægerne ved disse).

92) Cirkulære nr. 13995 af 28. december 1993 vedrørende varmebehandling af tunger og tungerodskød fra svin.

93) Cirkulære nr. 13050 af 25. januar 1994 om indberetning af slagtetal fra godkendte slagterier.

94) Cirkulære nr. 13267 af 17. marts 1994 vedrørende omsætning af tunger/tungerodskød fra virksomheder, der har opnået dispensation fra det generelle varmebehandlingskrav.

95) Cirkulære nr. 13465 af 18. maj 1994 om serologisk overvågning af slagtesvinebesætninger for Salmonella og indberetning af besætningsoplysninger.

96) Cirkulære nr. 13480 af 23. juni 1994 om restitutionskontrol.

97) Cirkulære nr. 13500 af 30. juni 1994 om overvågning af Salmonella i fersk kød.

98) Cirkulære nr. 13970 af 21. december 1994 vedrørende professor Skovgaards rapport om slagterhygiejnen på fjerkræslagterierne.

99) Cirkulære nr. 13110 af 8. februar 1996 om undersøgelse af hyppigheden og den hygiejniske betydning af patologiske fund i mundhulen hos slagtesvin.

100) Unummereret skrivelse af 4. marts 1998 om revision af sygdomskoder og mærkesedler til veterinærkontrollen ved de autoriserede svineslagterier.

§ 2. Den 1. august 2012 ophæves følgende vejledninger:

1) Vejledning nr. 13270 af 21. marts 1994 til bekendtgørelse om hakket kød og tilberedt kød beregnet til eksport til de øvrige EU-lande.

2) Vejledning nr. 9099 af 24. marts 2010 om hygiejne ved selvbetjening af fødevarer.

§ 3. Den 1. august 2012 ophæves følgende meddelelser, retningslinier, regler og instrukser:

1) Instruks nr. 13030 af 15. oktober 1965 for dyrlægekontrol af kaniner på autoriserede kaninslagterier.

2) Retningslinier nr. 13040 af 21. december 1965 for kødkontrollen ved fjerkræslagterierne.

3) Regler nr. 7000 af 19. september 1972 om anvendelse af frossen hel fisk og frossen filet som råvare i filetindustrien.

4) Instruks nr. 13030 af 24. marts 1975 for tilsynsassistenter ved de til eksport af kød slagteaffald eller kødvarer autoriserede virksomheder.

5) Instruks nr. 132 af 7. august 1980 om udtagning, opbevaring og indsendelse af mælkeprøver til kvalitetsbedømmelse af leverandørmælk.

6) Retningslinier nr. 13300 af 11. november 1983 for kredsdyrlægernes behandling af sager vedr. fund af salmonellabakterier og vedr. salmonellose.

7) Instruks nr. 13221 af 7. marts 1988 for mejerivirksomheder vedrørende kvalitetsbedømmelse og kvalitetsafregning af mælk.

8) Instruks nr. 13020 af 2. januar 1990 for laboratorier, der er godkendt til at foretage undersøgelse af mælkeprøver til kvalitetsbedømmelse og kvalitetsafregning af mælk.

9) Meddelelse nr. 13440 af 4. juni 1991 vedrørende regler for sundhedsmæssig undersøgelse og kontrol af fersk kød og fjerkrækød.

10) Meddelelse nr. 13720 af 15. september 1992 om Veterinærdirektoratets retningslinjer om foranstaltninger i forbindelse med fund af listeria monocytogenes i levnedsmidler fremstillet på autoriserede virksomheder.

11) Meddelelse nr. 13990 af 23. december 1992 om foreløbige ændringer af visse dele af kødlovgivningen fra 1. januar 1993 som følge af Det Indre Marked.

12) Meddelelse nr. 13562 af 6. august 1993 om helbredskontrol ved kødvirksomheder.

13) Meddelelse nr. 13700 af 14. oktober 1993 vedrørende helbredskontrol ved kødvirksomheder.

14) Meddelelse nr. 13920 af 9. december 1993 vedrørende rengøring og desinfektion af genbrugsmateriale.

15) Meddelelse nr. 13991 af 28. december 1993 om varmebehandling af tunger og tungerodskød fra svin.

16) Meddelelse nr. 13992 af 28. december 1993 vedrørende laboratoriemetoden for salmonella i fersk svine-, okse-, samt fjerkrækød, der eksporteres til Sverige.

Fødevarestyrelsen, den 27. juli 2012

Per Henriksen