Den fulde tekst
L 197
Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler).
Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen ()).
Fremsat skr 14/8 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 14/8 12 Tillæg A
1.beh 20/8 12 FF
Betænkning 6/9 12 Tillæg B
2.beh 10/9 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 10/9 12 Tillæg H
Tillægsbet 11/9 12
3.beh 13/9 12 FF
Lovf som vedt 13/9 12 Tillæg C
Lov nr 924 af 18. september 2012
Beh sammen: L 197 og L 194
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Thomas Jensen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Nadeem Farooq (RV), Jonas Dahl (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Thor Möger Pedersen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Loven udmønter de dele af aftalen, der vedrører aftalepunkterne »Regulering af visse afgifter (2013-2020)« samt »Forhøjelse af udligningsafgiften for dieselbiler og afgiftsfritagelse for elbiler«.
Loven indeholder følgende elementer:
– En række afgifter reguleres svarende til 1,8 pct. årligt frem til 2020 ved diskretionære forhøjelser i 2013 (kun sundhedsfremmende afgifter), 2015 og 2018. Reguleringen omfatter vægtafgiften og brændstofforbrugsafgiften, afgift af ledningsført vand, forskellige forbrugsafgifter (glødelamper m.v., kaffe, te og ekstrakter heraf samt cigaretpapir og røgfri tobak) samt sundhedsfremmende afgifter (vin, øl, alkoholsodavand, mættet fedt, chokolade, konsumis og mineralvand m.v.).
– Udligningsafgiften på nye og eksisterende dieseldrevne person- og varebiler forhøjes med knap 52 pct. fra 2012 til 2013.
– Tonnageskatteordningen reguleres løbende svarende til pris- og lønudviklingen.
– Den nuværende afgiftsfritagelse i registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og vægtafgiftsloven for brint- og eldrevne motorkøretøjer forlænges til udgangen af 2015.
Loven udmønter en del af aftalen fra den 22. juni 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.
Afstemning:
Vedtaget
90 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, KF)
18 stemmer imod forslaget (DF, LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget