Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00248

Resumé

Klager – fasteren til den dræbte – klagede over fire nyhedsindslag på TV 2/Bornholm og artiklerne ”Bilist dræbt ved alvorlig trafikulykke”, ”Mand dræbt i trafikulykke” og ”Vidner til ulykke efterlyses” på tv2bornholm.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Retlig interesse

Det er en betingelse for, at Pressenævnet kan behandle en klage, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.

Klagen angår offentliggørelse af billedmateriale og omtale af [Klager]s afdøde nevø. [Klager] er ikke selv nævnt eller afbilledet, men har som faster til afdøde en sådan interesse i sagen, at klagen behandles i forhold til klager selv. Sagen realitetsbehandles herefter.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Hertil kommer, at ofre for ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede, jf. punkterne B.1 og B.3.

Pressenævnet finder, at dødsulykken, som fandt sted på offentlig vej kan have almen interesse. TV 2/Bornholm har sløret afdøde, så det kun er personer, der i forvejen har kendskab til sagen, som kan identificere afdøde. Nævnet har lagt vægt på, at hverken afdøde eller registreringsnummeret på afdødes bil fremgik af nyhedsdækningen.

Det forhold, at [Klager] på tidspunktet for omtalen ikke var underrettet om dødsfaldet, kan ikke føre til andet resultat. Nævnet udtaler derfor ikke kritik af TV 2/Bornholm for at omtale forholdet.

På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at TV 2/Bornholm bragte en forkert oplysning om, at afdøde blev fløjet til Rigshospitalet. Pressenævnet finder, at TV 2/Bornholm i en situation som den foreliggende må være særlig varsom med at kontrollere oplysningernes rigtighed. Da TV 2/Bornholm imidlertid ikke havde grund til at betvivle rigtigheden af en særdeles troværdig kildes oplysning – politiets oplysning – finder nævnet ikke grundlag for at kritisere TV 2/Bornholm for ikke at kontrollere oplysningen yderligere inden offentliggørelse.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over fire nyhedsindslag på TV 2/Bornholm og tre artikler på tv2bornholm.dk den 30. marts 2012, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] er faster til den afdøde fører af personbilen.

Sagen er behandlet sammen med sag nr. 12-70-00249, [Klager] mod Bornholm.nu, og sag nr. 12-70-00250, [Klager] mod Newsvideo.dk.

1 Sagsfremstilling

Tv2bornholm.dk offentliggjorde den 30. marts 2012 kl. 13.40 (opdateret 1. april 2012 kl. 09.40) artiklen ”Bilist dræbt ved alvorlig trafikulykke” med underoverskriften ”Fredag eftermiddag skete der en trafikulykke på Søndre Landevej i Aaker. En mand mistede livet, da han kørte frontalt ind i en lastbil.”Af artiklen fremgik følgende:

”112-Alarmen gik klokken cirka 13.30 og både politi, ambulancer og brandmandskab med frigørelsesmateriel er sendt til ulykkestedet. Ifølge de første meldinger fra ulykkestedet er en personbil og en lastbil stødt sammen.”

Til artiklen var indsat et billede af ulykkesstedet. Det var ikke muligt at identificere føreren af personbilen eller aflæse registreringsnummeret. Til artiklen blev efterfølgende indsat et link til tv-indslaget ”Ulykke” bragt i TV 2/Bornholms nyhedsindslag kl. 19.30.

TV 2/Bornholm bragte samme dag kl. 14.00 nyhedsindslaget ”Ulykke”:

”Studievært: Her er der nyt fra Bornholm. Der er sket en trafikulykke på Søndre Landevej i Aaker omkring halv to her til eftermiddag. De første meldinger lyder på, at en personbil og en lastbil er stødt frontalt sammen, og at der er fastklemte. Vi forventer at kunne fortælle mere i vores udsendelse kl. 16.00.”

Af tv-indslaget ”Ulykke” kl. 16.00, fremgik følgende:

Studievært: Her er der nyt fra Bornholm. Klokken halv to i eftermiddags skete der en alvorlig trafikulykke på Søndre Landevej i Aaker. En lastbil er kollideret med en personbil. Både føreren af personbilen og lastbilen er kommet til skade. Værst er det gået ud over den mandlige fører af personbilen. Han er nu fløjet til Rigshospitalet med helikopter. Politiet har endnu ikke klarhed over, hvad der var årsag til sammenstødet.”

Tv2bornholm.dk offentliggjorde kl. 17.14 (opdateret kl.18.14) artiklen ”Mand dræbt i trafikulykke” med underoverskriften ”Den mandlige fører af den personbil som i eftermiddags kolliderede med en lastbil på Søndre Landevej er død.” Af artiklen fremgik følgende:

”Politiet kender identiteten på den afdøde, men ønsker ikke at oplyse den, da de pårørende endnu ikke er underrettet. Ifølge Bornholms Politi har føreren af lastbilen givet følgende forklaring om det hændelsesforløb, som ligger til grund for ulykken.

Lastbilen kørte af Søndre Landevej fra vest mod Rønne. Da lastbilen når til Vasegårdsvej har den modkørende personbil med den nu dræbte mand bevæget sig over i lastbilens vejbane.

Lastbilchaufføren forsøger at undgå en kollision ved at selv at skifte vejbane. Men føreren af personbilen opdager, at han befinder sig i den forkerte vejbane og trækker tilbage i sin egen vejbane igen.

Her kolliderer de to køretøjer frontalt.

Føreren af personbilen blev kort efter ulykken fløjet til Rigshospitalet. Her blev han erklæret død.”

Til artiklen var indsat et link til TV 2/Bornholms nyhedsindslag fra kl. 16.00.

TV 2/Bornholm bragte samme dag kl. 18.00 nyhedsindslaget ”Ulykke”, hvoraf følgende fremgik:

Studievært: Her er der nyt fra Bornholm. Klokken halv to i eftermiddags skete der en alvorlig trafikulykke på Søndre Landevej i Aaker. En personbil kørte frontalt sammen med en lastbil, og føreren af personbilen blev så alvorligt kvæstet, at han døde kort efter, at han blev fløjet til Rigshospitalet. Føreren af lastbilen har forklaret, at personbilen var kommet over i den forkerte side af vejen. Derfor trak han lastbilen mod venstre, men føreren af personbilen opdagede også den forkerte kurs og trak samme vej. Derefter skete sammenstødet. Den dræbtes pårørende er endnu ikke underrettet, fortæller politiet.”

Tv2bornholm.dk offentliggjorde samme dag kl. 18.53 (opdateret kl. 20.07) artiklen ”Vidner til ulykke efterlyses” med underoverskriften ”Politiet vil gerne tale med eventuelle vidner til den færdselsulykke, som kostede en 48-årig mand livet fredag eftermiddag.” Af artiklen fremgik følgende:

”Bornholms Politi vil meget gerne i kontakt med folk, som har set eller hørt noget i forbindelse med færdselsulykken på Søndre Landevej i Aaker fredag eftermiddag.Her blev en 48-årig mand fra Rønne dræbt, da hans bil stødte frontalt sammen med en modkørende lastbil.Den 50-årige lastbilschauffør fra Østbornholm har fortalt, at den modkørende bil var kommet over i hans vejbane. Derfor trak han mod venstre for at undgå sammenstødet, men da den 48-årige samtidig opdagede, at han var kommet i den forkerte side af vejen trak han samme vej, og dermed kørte de to biler alligevel ind i hinanden.”

Til artiklen blev efterfølgende indsat et link til TV 2/Bornholms nyhedsindslag bragt samme dag kl. 19.30.

Af nyhedsindslaget kl. 19.30 fremgik følgende:

Studievært: En personbil kørte frontalt ind i en lastbil ved Aaker her til eftermiddag. Føreren af personbilen blev hård kvæstet og blev fløjet i helikopter til Rigshospitalet. Men han døde kort efter ankomsten til København.

Speak: Ulykken skete ved halv to-tiden på Søndre Landevej syd for Åkirkeby. En personbil var kørt frontalt ind i en lastvogn, og skaderne på personbilen var så alvorlige, at føreren blev klippet fri og kørt til Bornholms Hospital. [Et klip viser redningsmandskab transportere føreren væk på en båre.] Herfra fløj en helikopter ham videre til Rigshospitalet, men senere på eftermiddagen blev han erklæret død. Føreren af lastvognen har fortalt til politiet, at han kom kørende på Søndre Landevej mod Rønne, da han opdager en personbil længere fremme, som kører i den forkerte side af vejen. For at undgå en ulykke trækker lastvognschaufføren over i den modsatte side. Men i samme øjeblik opdager føreren af personbilen, at han befinder sig i den forkerte side af vejen, og han kører derfor over i den bane, hvor lastvognen er. Derefter støder de sammen. Søndre Landevej var spærret i begge retninger i to timer efter ulykken.

Studievært: Vagtchef Karsten Haslund fra Bornholms Politi fortæller, at den dræbte er en 48-årig mand fra Rønne. Politiet vil meget gerne høre fra eventuelle vidner til ulykken, og de kan ringe på telefon 114.”

I TV 2/Bornholms nyhedsindslag kl. 16.00, kl. 18.00 og kl. 19.30 blev vist et billede af den forulykkede personbil med front til kameraet. Endvidere blev der vist optagelser af politiets og redningsmandskabets aktiviteter på ulykkesstedet. På optagelserne ses blandt andet redningsmandskab, som forsøger at fjerne føreren fra personbilen. Af optagelserne er det muligt at identificere bilens mærke og model, men det er ikke muligt at aflæse bilens registreringsnummer eller se føreren.

[Klager] klagede den 30. marts 2012 til TV 2/Bornholm. Af klagen fremgik det bl.a., at hun første gang hørte om ulykken i TV 2/Bornholms nyhedsindslag kl. 19.30. Hun fik den tanke, at det kunne være hendes nevø, da han passede til beskrivelsen af en 48-årig mand og havde en bil af samme farve og størrelse som den forulykkede. Først et kvarters tid efter nyhedsindslaget blev [Klager] af en niece orienteret om, at den trafikdræbte var hendes nevø.

TV 2/Bornholm afviste den 1. april 2012 klagen.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har oplyst, at hun klager på egne vegne. Klager har anført, at TV 2/Bornholm kort tid efter ulykken – og inden de nærmeste pårørende var underrettet om ulykken – bragte nyhedsindslag og havde billeder og videooptagelser liggende på sin hjemmeside, hvor det var tydeligt at se bilens mærke. Man fik endvidere oplyst køn og alder på den dræbte.

I en så alvorlig ulykke bør medierne ifølge [Klager] vise respekt over for de nærmeste pårørende, når medierne er vidende om, at disse endnu ikke er underrettet. Det fremgår således af nyhedsindslaget kl. 18.00. Hensynet til de nærmeste pårørende må gå forud for offentlighedens orientering.

[Klager] har herudover anført, at det ikke er rigtigt, når det i nyhedsindslaget kl. 16.00 og kl. 18.00 blev oplyst, at føreren af den forulykkede bil var fløjet til Rigshospitalet.

2.2 TV 2/Bornholms synspunkter

TV 2/Bornholm har anført, at ulykken den 30. marts 2012 var en for Bornholm usædvanlig alvorlig ulykke. Det sker meget sjældent, at personer bliver dræbt i trafikken. Ydermere blev en af Bornholms vigtigste hovedveje afspærret i to timer. Dette indebærer for et regionalt nyhedsmedie, at det var inden for rammerne af normale nyhedskriterier at omtale ulykken.

At også politiet betragter det som en alvorlig ulykke dokumenteres ifølge TV 2/Bornholm af, at politiets vagthavende senere på dagen efterlyste vidner, der skulle være med til at opklare, hvad der skete på landevejen.

De senere års udvikling af en hurtigere nyhedsdækning vil ifølge TV 2/Bornholm indebære en risiko for, at pårørende bliver underrettet om ulykker via et netmedie, inden politiet har nået at underrette den nærmeste familie. Politiets opgave stopper efter de nærmeste pårørende er underrettet. Det er umuligt for TV 2/Bornholm at vide, hvordan og hvornår den øvrige familie og bekendte derefter modtager beskeden.

TV 2/Bornholm har udarbejdet nogle generelle regler for udvælgelsen af billeder fra ulykker. Disse bygger på, at der ikke må anvendes billeder, som kan betyde, at ofre bliver genkendt. Der skal i al væsentlighed anvendes halvtotal (billedet viser personen beskåret lige under knæene og lige over hovedet) eller totalbilleder (billedet viser hele personen). Desuden vil TV 2/Bornholm i mange tilfælde anonymisere for eksempel logoer eller nummerplader, hvis disse er synlige. Reportagen den 30. marts 2012 holdt sig inden for tv-stationens retningslinjer, og der blev ikke zoomet ind på nummerplader eller firmalogo på lastbilen.

Oplysningen om, at føreren af personbilen var blevet fløjet til Rigshospitalet, stammede fra politiets vagthavende, som tidligt i forløbet orienterede TV 2/Bornholm om, at en helikopter var blevet tilkaldt med henblik på at transportere ofret til Rigshospitalet. Denne transport blev imidlertid opgivet. TV 2/Bornholm blev ikke underrettet herom. Det er dybt beklageligt, at TV 2/Bornholm derfor udkom med en faktisk forkert information. Det var ikke muligt at undgå, da politiet i sin opdatering af informationer ikke nævnte, at helikopteren var blevet aflyst.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Inger Bach, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Retlig interesse

Det er en betingelse for, at Pressenævnet kan behandle en klage, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Klagen angår offentliggørelse af billedmateriale og omtale af [Klager]s afdøde nevø. [Klager] er ikke selv nævnt eller afbilledet, men har som faster til afdøde en sådan interesse i sagen, at klagen behandles i forhold til klager selv. Sagen realitetsbehandles herefter.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Hertil kommer, at ofre for ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede, jf. punkterne B.1 og B.3.

Pressenævnet finder, at dødsulykken, som fandt sted på offentlig vej kan have almen interesse. TV 2/Bornholm har sløret afdøde, så det kun er personer, der i forvejen har kendskab til sagen, som kan identificere afdøde. Nævnet har lagt vægt på, at hverken afdøde eller registreringsnummeret på afdødes bil fremgik af nyhedsdækningen.

Det forhold, at [Klager] på tidspunktet for omtalen ikke var underrettet om dødsfaldet, kan ikke føre til andet resultat. Nævnet udtaler derfor ikke kritik af TV 2/Bornholm for at omtale forholdet.

På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at TV 2/Bornholm bragte en forkert oplysning om, at afdøde blev fløjet til Rigshospitalet. Pressenævnet finder, at TV 2/Bornholm i en situation som den foreliggende må være særlig varsom med at kontrollere oplysningernes rigtighed. Da TV 2/Bornholm imidlertid ikke havde grund til at betvivle rigtigheden af en særdeles troværdig kildes oplysning – politiets oplysning – finder nævnet ikke grundlag for at kritisere TV 2/Bornholm for ikke at kontrollere oplysningen yderligere inden offentliggørelse.

Afgjort den 15. august 2012