Den fulde tekst
L 196 A
Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension).
Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen ()).
2.beh 10/9 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 10/9 12 Tillæg H
Tillægsbet 11/9 12
3.beh 13/9 12 FF
Lovf som vedt 13/9 12 Tillæg C
Lov nr 922 af 18. september 2012
Efter 2.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Loven afskaffer fradrag m.v. for indbetalinger til kapitalpensioner og indeholder følgende elementer:
- Fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger til kapitalpension og supplerende engangsydelser ophæves med virkning fra og med indkomståret 2013.
- De eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser fra en pensionskasse kan overføres eller konverteres til aldersforsikring m.v. mod betaling af afgift.
Der henvises endvidere til omtalen under L 196 og L 196 B.
Afstemning:
Vedtaget
89 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, KF)
18 stemmer imod forslaget (DF, LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget