Den fulde tekst
L 196 B
Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og selskabsskatteloven. (Adgang til fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber m.v.).
Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen ()).
2.beh 10/9 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 10/9 12 Tillæg H
Tillægsbet 11/9 12
3.beh 13/9 12 FF
Lovf som vedt 13/9 12 Tillæg C
Lov nr 923 af 18. september 2012
Efter 2.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Loven indfører adgang til skattefrit at fusionere en tværgående pensionskasse m.v. ind i et livsforsikringsselskab ved vederlagsfrit at overdrage pensionskassens egenkapital, pensionsforpligtelser og aktiver til livsforsikringsselskabet.
Der henvises endvidere til omtalen under L 196 og L 196 A.
Afstemning:
Vedtaget
109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget