Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love1)

(Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 56 af 29. januar 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 523 af 17. juni 2008, § 105 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 15 i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og § 2 i lov nr. 1384 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, ændres »2 kr. og 42 øre« til: »2 kr. og 75 øre«.

2. I § 3, stk. 2, ændres »3 kr.« til: »3 kr. og 40 øre«.

3. I § 3, stk. 3, ændres »8 kr. og 19 øre« til: »9 kr. og 28 øre«.

4. I § 3, stk. 4, ændres »55 øre« til: »62 øre«.

5. I § 11, stk. 1, ændres »5 kr. og 95 øre« til: »6 kr. og 74 øre«.

6. I § 11, stk. 2, ændres »7 kr. og 14 øre« til: »8 kr. og 9 øre«.

7. I § 11, stk. 3, ændres »15 kr. og 47 øre« til: »17 kr. og 52 øre«.

8. I § 11 a ændres »70 øre« til: »79 øre«.

9. I § 11 b, stk. 1, ændres »6 kr. og 82 øre« til: »7 kr. og 73 øre«.

10. I § 11 b, stk. 2, ændres »17 kr. og 3 øre« til: »19 kr. og 29 øre«.

11. I § 12, stk. 1, ændres »5 øre« til: »6 øre«.

12. I § 13, stk. 1, ændres »68 kr. og 76 øre« til: »77 kr. og 91 øre«.

13. I § 13, stk. 2, ændres »249 kr. og 95 øre« til: »283 kr. og 20 øre«.

§ 2

I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 626 af 11. juni 2010 og § 28 i lov nr. 247 af 30. marts 2011 og senest ved § 5 i lov nr. 1383 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »63,60« til: »73,36«.

2. I § 2, stk. 2, ændres »87,50« til: »100,92«.

3. I § 2, stk. 2, ændres »295.091« til: »340.360«.

4. I § 2, stk. 2, ændres »7,75« til: »8,94«.

5. I § 2, stk. 2, ændres »25« til: »28,84«.

6. I § 2, stk. 2, ændres »8.000« til: »6.936«.

7. I § 3, stk. 2, nr. 1, ændres »4,88« til: »5,63«.

8. I § 3, stk. 2, nr. 2, ændres »10,62« til: »12,25«.

9. I § 3, stk. 2, nr. 3, ændres »14,22« til: »16,40«.

10. I § 3 A ændres »3,06« til: »3,53«.

11. I § 3 B, nr. 1, ændres »7,90« til: »9,11«.

12. I § 3 B, nr. 2, ændres »13,52« til: »15,59«.

13. I § 3 C, nr. 1, ændres »6,52« til: »7,52«.

14. I § 3 C, nr. 2, ændres »10,52« til: »12,13«.

§ 3

I lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober 2007, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 626 af 11. juni 2010 og senest ved § 5 i lov nr. 1361 af 8. december 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2, ændres »3,15« til: »4,90«.

§ 4

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1583 af 20. december 2006 og § 1 i lov nr. 524 af 12. juni 2009 og senest ved § 1 i lov nr. 1383 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 1, og § 22, stk. 4, nr. 3, ændres »23 kr. og 75 øre« til: »27 kr. og 39 øre«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 2, og § 22, stk. 4, nr. 4, ændres »20 kr. og 20 øre« til: »23 kr. og 30 øre«.

3. I § 19, stk. 1, nr. 1, ændres »26 kr. og 65 øre« til: »30 kr. og 74 øre«.

4. I § 19, stk. 1, nr. 2, ændres »31 kr. og 90 øre« til: »36 kr. og 79 øre«.

5. I § 19, stk. 1, nr. 3, ændres »17 kr. og 75 øre« til: »20 kr. og 47 øre«.

6. I § 19, stk. 1, nr. 4, ændres »21 kr. og 30 øre« til: »24 kr. og 57 øre«.

7. I § 19, stk. 1, nr. 5, ændres »13 kr. og 40 øre« til: »15 kr. og 46 øre«.

8. I § 19, stk. 1, nr. 6, ændres »8 kr. og 90 øre« til: »10 kr. og 27 øre«.

9. I § 19, stk. 1, nr. 7, og § 22, stk. 4, nr. 2, ændres »10 kr. og 60 øre« til: »12 kr. og 23 øre«.

10. I § 19, stk. 1, nr. 8, og § 22, stk. 4, nr. 1, ændres »5 kr. og 30 øre« til: »6 kr. og 11 øre«.

§ 5

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 1, og § 1, stk. 2, nr. 1, ændres »6 kr. og 38 øre« til: »7 kr. og 36 øre«.

2. I § 1, stk. 1, nr. 2, og § 1, stk. 2, nr. 2, ændres »5 kr. og 10 øre« til: »5 kr. og 88 øre«.

§ 6

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 419 af 7. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 1, ændres »158« til: »182«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 2, ændres »57« til: »66«.

§ 7

I lov nr. 247 af 30. marts 2011 om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) foretages følgende ændringer:

1. I § 2 og § 8, stk. 2, ændres »16« til: »18,45«.

2. Bilag 1 affattes således:

»
 
Bilag 1
 
Standardsatser
Vare
Mættet fedt pr. 100 g i g
Afgift pr. kg kød i kr.
Kød
   
Kvæg
5,2
0,96
Svin
6,5
1,20
Får og geder
6
1,11
Heste, muldyr og æsler
4
0,74
Kyllinger, høns og vildfugle m.fl.
2,5
0,46
Ænder og gæs
12,1
2,23
Kalkuner
0
0,00
Kaniner og harer
0
0,00
Andet vildt (dyr)
1,6
0,30
Andet kød
4,2
0,81
     
«

§ 8

I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998, som ændret bl.a ved § 3 i lov nr. 1384 af 28. december 2011 og senest ved § 7 i lov nr. 277 af 27. marts 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, ændres »5 kr. og 46 øre pr. m3 vand« til: »6 kr. og 18 øre pr. m3 vand«.

§ 9

I lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 637 af 20. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »2012« til: »2015«.

2. § 3, stk. 1, affattes således:

»Af alle afgiftspligtige biler betales afgift af bilens brændstofforbrug, jf. §§ 2 og 4, udtrykt som kilometer pr. liter som anmeldt til Trafikstyrelsen eller som fremlagt ved syn hos en synsvirksomhed med henblik på første registrering i Danmark. Afgiften svares med de nedenfor under A eller B anførte beløb:

         
A. Benzindrevne personbiler m.v.
       
Kr. pr. halvår pr. bil
   
Forbrugsafgift
Kilometer pr. liter mindst
20,0
310
Under
20,0
men ikke under
18,2
600
Under
18,2
men ikke under
16,7
890
Under
16,7
men ikke under
15,4
1.190
Under
15,4
men ikke under
14,3
1.480
Under
14,3
men ikke under
13,3
1.770
Under
13,3
men ikke under
12,5
2.060
Under
12,5
men ikke under
11,8
2.350
Under
11,8
men ikke under
11,1
2.640
Under
11,1
men ikke under
10,5
2.930
Under
10,5
men ikke under
10,0
3.230
Under
10,0
men ikke under
9,1
3.800
Under
9,1
men ikke under
8,3
4.400
Under
8,3
men ikke under
7,7
4.980
Under
7,7
men ikke under
7,1
5.560
Under
7,1
men ikke under
6,7
6.140
Under
6,7
men ikke under
6,3
6.730
Under
6,3
men ikke under
5,9
7.310
Under
5,9
men ikke under
5,6
7.890
Under
5,6
men ikke under
5,3
8.500
Under
5,3
men ikke under
5,0
9.080
Under
5,0
men ikke under
4,8
9.650
Under
4,8
men ikke under
4,5
10.230
Under
4,5
   
10.830
         

B. Dieseldrevne personbiler m.v.
   
Kr. pr. halvår pr. bil
   
Forbrugsafgift
Udligningsafgift
Kilometer pr. liter mindst
32,1
-
120
Under
32,1
men ikke under
28,1
-
580
Under
28,1
men ikke under
25,0
-
1.040
Under
25,0
men ikke under
22,5
310
1.130
Under
22,5
men ikke under
20,5
600
1.240
Under
20,5
men ikke under
18,8
890
1.340
Under
18,8
men ikke under
17,3
1.190
1.450
Under
17,3
men ikke under
16,1
1.480
1.550
Under
16,1
men ikke under
15,0
1.770
1.670
Under
15,0
men ikke under
14,1
2.060
1.790
Under
14,1
men ikke under
13,2
2.350
1.910
Under
13,2
men ikke under
12,5
2.640
2.030
Under
12,5
men ikke under
11,9
2.930
2.130
Under
11,9
men ikke under
11,3
3.230
2.230
Under
11,3
men ikke under
10,2
3.800
2.470
Under
10,2
men ikke under
9,4
4.400
2.680
Under
9,4
men ikke under
8,7
4.980
2.890
Under
8,7
men ikke under
8,1
5.560
3.140
Under
8,1
men ikke under
7,5
6.140
3.320
Under
7,5
men ikke under
7,0
6.730
3.530
Under
7,0
men ikke under
6,6
7.310
3.790
Under
6,6
men ikke under
6,2
8.890
3.990
Under
6,2
men ikke under
5,9
8.500
4.200
Under
5,9
men ikke under
5,6
9.080
4.450
Under
5,6
men ikke under
5,4
9.650
4.670
Under
5,4
men ikke under
5,1
10.230
4.960
Under
5,1
   
10.830
5.190
           
«

3. I § 3 indsættes som stk. 4-7:

»Stk. 4. De i stk. 1 under A angivne beløb gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2015 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2017. De i stk. 1 under B angivne beløb gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2015 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2015.

Stk. 5. Fra og med kalenderåret 2016 og til og med kalenderåret 2020 reguleres de i stk. 1 under B angivne beløb for udligningsafgift på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed nettoprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2013. Den procentvise ændring beregnes med én decimal. De beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti.

Stk. 6. For kalenderåret 2018 forhøjes de i stk. 1 under A og B angivne beløb for forbrugsafgift med 5,5 pct. De beløb, der fremkommer efter procentforhøjelsen, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti. De således forhøjede beløb gælder for forbrugsafgift, der opkræves i kalenderåret 2018 til og med kalenderåret 2020.

Stk. 7. Reguleringer efter stk. 5 og den i stk. 6 fastsatte forhøjelse har virkning for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der begynder den 1. januar eller senere i kalenderåret.«

§ 10

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 788 af 2. juli 2012, som ændret ved § 16 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, § 2 i lov nr. 1337 af 19. december 2008 og § 3 i lov nr. 1386 af 21. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »2012« til: »2015«.

2. § 3, stk. 1, affattes således:

»Af personmotorkøretøjer og af påhængs- og sættevogne til personbefordring svares afgift af køretøjernes egenvægt efter nedenstående satser. Af campingvogne svares afgift med 32 pct. af vægtafgiftssatserne under A, men ikke udligningsafgift. Af sættevogne svares afgift som for påhængsvogne.

     
 
Vægtafgift
kr.
Udligningsafgift
   
Motorkøretøj
kr.
Påhængsvogn
kr.
A. Personmotorkøretøjer bortset fra busser (rute-
og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sættevogne til personbefordring.
     
I. Egenvægt indtil 600 kg
Motorcykler.
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
710
520
-
       
Andre personmotorkøretøjer.
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
1.040
760
-
II. Egenvægt 601-800 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
1.280
940
-
III. Egenvægt 801-1.100 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
1.740
1.240
-
IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
2.300
1.580
-
V. Egenvægt 1.301-1.500 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
3.010
   
3 måneder
1.530
1.010
-
VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
     
6 måneder
4.150
   
3 måneder
2.080
1.350
-
VII. Egenvægt over 2.000 kg
Afgift pr. 100 kg egenvægt:
     
3 måneder
118
76
31

B. Busser, turistbiler og lign.
med højst to aksler.
(Rutebiler, se § 15, stk. 1, nr. 6)
     
I. Egenvægt indtil 1.300 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
450
1.130
-
II. Egenvægt 1.301-1.500 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
585
1.160
-
III. Egenvægt 1.501-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
810
1.230
-
IV. Egenvægt 2.001-3.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
900
1.230
-
V. Egenvægt 3.001-4.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
1.440
1.230
-
VI. Egenvægt 4.001-5.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
1.920
1.230
-
VII. Egenvægt 5.001-6.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.400
1.230
-
VIII. Egenvægt 6.001-7.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.120
1.230
-
IX. Egenvægt 7.001-8.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.640
1.230
-
X. Egenvægt 8.001-9.000 kg
Afgift pr. køretøj:
     
12 måneder
4.160
1.230
-
XI. Egenvægt over 9.000 kg
Afgift pr. 100 kg egenvægt:
     
12 måneder
50
14
-
       
C. Busser, turistbiler og lign.
med mere end to aksler.
     
Afgift pr. 100 kg egenvægt:
12 måneder
36
10
-

 
Udligningsafgift
kr.
 
D. Hyrevogne og sygetransportbiler.
(Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5)
   
I. Egenvægt indtil 800 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.400
 
II. Egenvægt 801-1.100 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.970
 
III. Egenvægt 1.101-1.300 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.520
 
IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.860
 
V. Egenvægt 1.501-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
4.260
 
VI. Egenvægt over 2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
5.110
 
     
«

3. I § 3 indsættes som stk. 3-6:

»Stk. 3. De i stk. 1 under A og D angivne beløb for vægtafgift gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2015 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2017. De i stk. 1 under A og D angivne beløb for udligningsafgift gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2015 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2015. De i stk. 1 under B og C angivne beløb for vægtafgift og udligningsafgift gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2013 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2020.

Stk. 4. Fra og med kalenderåret 2016 og til og med kalenderåret 2020 reguleres de i stk. 1 under A og D angivne beløb for udligningsafgift på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed nettoprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2013. Den procentvise ændring beregnes med én decimal. De beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb. Afgiftsbeløb, der er fastsat pr. køretøj, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti.

Stk. 5. For kalenderåret 2018 forhøjes de i stk. 1 under A angivne beløb for vægtafgift med 5,5 pct. De beløb, der fremkommer efter procentforhøjelsen, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb. Afgiftsbeløb, der er fastsat pr. køretøj, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti. De således forhøjede beløb gælder for vægtafgift, der opkræves i kalenderåret 2018 til og med kalenderåret 2020.

Stk. 6. Reguleringer efter stk. 4 og den i stk. 5 fastsatte forhøjelse har virkning for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der begynder den 1. januar eller senere i kalenderåret.«

4. § 4, stk. 1, affattes således:

»Af vare- og lastmotorkøretøjer, der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, af påhængsvogne til godstransport og af registreringspligtige påhængsredskaber bortset fra campingvogne og af registreringspligtige motorredskaber, som er indrettet til godstransport, svares afgift af køretøjernes tilladte totalvægt efter nedenstående satser. Afgiften af motorkøretøjer, der registreres som trækkraft for sættevogne til godstransport, forhøjes som fastsat i stk. 7. Afgiften af de nævnte påhængsredskaber beregnes efter satserne for påhængsvogne. Afgiften af de nævnte motorredskaber beregnes efter satserne for vare- og lastmotorkøretøjer. Der betales ikke afgift af påhængskøretøjer til godstransport, der har en tilladt totalvægt over 3.500 kg.

 
 
Vægtafgift
Udligningsafgift
Tillæg for privat an-
vendelse
 
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøjer registreret første gang til og med den 24. april 2007
kr.
Motor-
køretøjer registreret første gang den 25. april 2007 eller senere
kr.
I
Motorcykler med varesidevogn
           
 
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
310
-
120
 
-
-
II
Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, og visse påhængskøretøjer.
           
A.
Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt.
           
 
Totalvægt indtil 500 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
1.000
-
560
 
1.060
5.920
 
Totalvægt 501-1.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
1.280
140
800
 
1.060
5.920
 
Totalvægt 1.001-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.130
270
1.100
 
1.060
5.920
 
Totalvægt 2.001-2.500 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.680
340
1.370
 
5.920
5.920
 
Totalvægt 2.501-3.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
4.410
430
1.560
 
5.920
5.920
 
Totalvægt 3.001-4.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
4.410
530
1.770
240
5.920
17.590
               

   
Vægtafgift
Udligningsafgift
   
Motorkøretøj
kr.
Påhængskøretøj
kr.
Motorkøretøj
kr.
Påhængskøretøj
kr.
B.
Motor- og påhængskøretøjer m.v. over 4.000 kg tilladt totalvægt.
a) Med højst to aksler.
       
 
Totalvægt 4.001-5.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.052
552
1.150
200
 
Totalvægt 5.001-6.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.052
672
1.150
250
 
Totalvægt 6.001-7.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.052
825
1.150
300
 
Totalvægt 7.001-8.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
 
12 måneder
2.052
988
1.150
400
           
           
 
Totalvægt 8.001-9.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.052
1.161
1.150
450
 
Totalvægt 9.001-10.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.052
1.344
1.150
550
 
Totalvægt 10.001-11.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.279
1.537
1.150
650
 
Totalvægt 11.001-12.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.610
1.740
1.150
750
 
Totalvægt 12.001-13.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.087
1.953
1.150
850
 
Totalvægt 13.001-14.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.604
2.176
1.150
1.000
 
Totalvægt 14.001-15.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
4.161
2.628
1.150
1.100
 
Totalvægt over 15.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
12 måneder
60
40
16
16
 
b) Med mere end to aksler.
       
 
Totalvægt indtil 18.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
12 måneder
32
20
11
12
 
Totalvægt 18.001-19.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.069
1.953
1.150
1.100
 
Totalvægt 19.001-20.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.332
2.156
1.150
1.200
 
Totalvægt over 20.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
12 måneder
36
24
13
13
           
«

5. § 4, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. De i stk. 1 under I og II A angivne beløb for vægtafgift og tillæg for privat anvendelse gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2015 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2017. De i stk. 1 under I og II A angivne beløb for udligningsafgift gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2015 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2015. De i stk. 1 under II B angivne beløb for vægtafgift og udligningsafgift gælder for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2013 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2020.

Stk. 4. Fra og med kalenderåret 2016 og til og med kalenderåret 2020 reguleres de i stk. 1 under I og II A angivne beløb for udligningsafgift på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed nettoprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2013. Den procentvise ændring beregnes med én decimal. De beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb. Afgiftsbeløb, der er fastsat pr. køretøj, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti.

Stk. 5. For kalenderåret 2018 forhøjes de i stk. 1 under I og II A angivne beløb for vægtafgift og tillæg for privat anvendelse med 5,5 pct. De beløb, der fremkommer efter procentforhøjelsen, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb. Afgiftsbeløb, der er fastsat pr. køretøj, afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti. De således forhøjede beløb gælder for vægtafgift og tillæg for privat anvendelse, der opkræves i kalenderåret 2018 til og med kalenderåret 2020.

Stk. 6. Reguleringer efter stk. 4 og den i stk. 5 fastsatte forhøjelse har virkning for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der begynder den 1. januar eller senere i kalenderåret.«

Stk. 4-11 bliver herefter stk. 7-14.

6. I § 4, stk. 11, der bliver stk. 14, ændres »stk. 7« til: »stk. 11«.

7. I § 23, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 4, stk. 6-8« til: »§ 4, stk. 12-14«.

§ 11

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 615 af 7. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 14, ændres »2012« til: »2015«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 21, ændres »2012« til: »2015«.

§ 12

I lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 965 af 19. september 2011, som ændret ved lov nr. 539 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 1, indsættes efter »grundbeløb«: »(2010-niveau)«.

2. I § 15 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Grundbeløbene i stk. 1 reguleres efter personskattelovens § 20. De regulerede beløb afrundes opad til nærmeste ørebeløb.«

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1 og § 8 træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 3. §§ 2-7 finder anvendelse på varer, som fra og med den 1. januar 2018 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder m.v., angives til fortoldning eller importeres.

Stk. 4. § 8 finder anvendelse på leverancer, der sker fra og med den 1. januar 2018.

Stk. 5. § 9, nr. 2, og § 10, nr. 2, finder anvendelse for afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2015 eller senere. For afgiftsperioder, der er påbegyndt senest den 31. december 2012, følger afgiften af de hidtil gældende regler i brændstofforbrugsafgiftslovens § 3, stk. 1, A og B, jf. lovbekendtgørelse nr. 637 af 20. juni 2012 og vægtafgiftslovens § 3, stk. 1, A, og § 4, stk. 1, II, jf. lovbekendtgørelse nr. 788 af 2. juli 2012.

Stk. 6. § 12 finder anvendelse fra og med indkomståret 2014.

Stk. 7. Der skal af elektriske glødelamper omfattet af forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 1, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 2 kr. og 60 øre pr. stk.

Stk. 8. Der skal af elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer) omfattet af forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 2, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 3 kr. og 22 øre pr. stk.

Stk. 9. Der skal af damplamper, herunder lysstoflamper, og af neonrør og tilsvarende lysrør omfattet af forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 3, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 8 kr. og 79 øre pr. stk.

Stk. 10. Der skal af sikringer til stærkstrømsanlæg omfattet af forbrugsafgiftslovens § 3, stk. 4, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 59 øre pr. stk.

Stk. 11. Der skal af rå kaffe (toldtariffens pos. 0901 11-12) omfattet af forbrugsafgiftslovens § 11, stk. 1, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 6 kr. og 39 øre pr. kilogram nettovægt.

Stk. 12. Der skal af brændt kaffe (toldtariffens pos. 0901 21-22) omfattet af forbrugsafgiftslovens § 11, stk. 2, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 7 kr. og 67 øre pr. kilogram nettovægt.

Stk. 13. Der skal af kaffeekstrakter uden indhold af andre bestanddele end kaffe (toldtariffens pos. 2101 11) omfattet af forbrugsafgiftslovens § 11, stk. 3, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 16 kr. og 61 øre pr. kilogram nettovægt.

Stk. 14. Der skal af kaffeerstatning og kaffetilsætning, herunder blandinger af de nævnte varer med kaffe, omfattet af forbrugsafgiftslovens § 11 a, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 75 øre pr. kilogram nettovægt af varens indhold af kaffeerstatning og kaffetilsætning.

Stk. 15. Der skal af te (toldtariffens pos. 0902) omfattet af forbrugsafgiftslovens § 11 b, stk. 1, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 7 kr. og 33 øre pr. kilogram nettovægt.

Stk. 16. Der skal af teekstrakter uden indhold af andre bestanddele end te omfattet af forbrugsafgiftslovens § 11 b, stk. 2, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 18 kr. og 29 øre pr. kilogram nettovægt.

Stk. 17. Der skal af kardusskrå og snus (røgfri tobak) omfattet af forbrugsafgiftslovens § 13, stk. 1, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 73 kr. og 85 øre pr. kilogram.

Stk. 18. Der skal af anden røgfri tobak omfattet af forbrugsafgiftslovens § 13, stk. 2, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 268 kr. og 44 øre pr. kilogram.

Stk. 19. Der skal af øl omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 1, stk. 1, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 65,91 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol (ætanolindholdet), og der skal af øl omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 1, stk. 1, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 69,53 kr. pr. liter 100 pct. ren alkohol (ætanolindholdet).

Stk. 20. For hvert finansår ydes der efter øl- og vinafgiftslovens § 2 en afgiftslettelse pr. hektoliter stærkt øl (øl med et ætanolindhold på 2,8 pct. vol. eller derover), der er fremstillet og udleveret af det enkelte bryggeri. Efter øl- og vinafgiftslovens § 2, stk. 2, afhænger afgiftslettelsens størrelse af bryggeriets udlevering i det foregående finansår af stærkt øl, der er fremstillet af bryggeriet. Afgiftslettelsen efter øl- og vinafgiftslovens § 2 fastsættes i perioden fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2017 således:

1) For bryggerier, der i det foregående år højst udleverede 3.700 hl, udgør afgiftslettelsen fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 90,68 kr. pr. hektoliter og fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 95,66 kr. pr. hektoliter. Der forhøjes til nærmeste hele ørebeløb, der er deleligt med fem.

2) For bryggerier, der i det foregående år udleverede over 3.700 hl, men højst 20.000 hl, udgør afgiftslettelsen fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 305.810 kr. divideret med den udleverede hektolitermængde stærkt øl tillagt 8,03 kr. og fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 322.623 kr. divideret med den udleverede hektolitermængde stærkt øl tillagt 8,47 kr. Der forhøjes til nærmeste hele ørebeløb, der er deleligt med fem.

3) For bryggerier med en udlevering i det foregående år på over 20.000 hl udgør afgiftslettelsen fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 25,91 kr. pr. hektoliter reduceret med et kronebeløb, der fremkommer ved at dividere den udleverede hektolitermængde stærkt øl med 7.720 og fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 27,33 kr. pr. hektoliter reduceret med et kronebeløb, der fremkommer ved at dividere den udleverede hektolitermængde stærkt øl med 7.317. Der forhøjes til nærmeste hele ørebeløb, der er deleligt med fem.

Stk. 21. Der skal af vin og frugtvin m.m. omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3, stk. 2, nr. 1, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 5,06 kr. pr. liter, og der skal af vin og frugtvin m.m. omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3, stk. 2, nr. 1, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 5,34 kr. pr. liter.

Stk. 22. Der skal af vin og frugtvin m.m. omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3, stk. 2, nr. 2, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 11,01 kr. pr. liter, og der skal af vin og frugtvin m.m. omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3, stk. 2, nr. 2, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 11,61 kr. pr. liter.

Stk. 23. Der skal af vin og frugtvin m.m. omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3, stk. 2, nr. 3, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 14,74 kr. pr. liter, og der skal af vin og frugtvin m.m. omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3, stk. 2, nr. 3, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 15,55 kr. pr. liter.

Stk. 24. Der skal af mousserende vin og frugtvin m.m. omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3 A, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en tillægsafgift på 3,17 kr. pr. liter, og der skal af mousserende vin og frugtvin m.m. omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3 A, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en tillægsafgift på 3,35 kr. pr. liter.

Stk. 25. Der skal af maltbaseret alkoholsodavand omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 1, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en tillægsafgift på 8,19 kr. pr. liter, og der skal af maltbaseret alkoholsodavand omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 1, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en tillægsafgift på 8,64 kr. pr. liter.

Stk. 26. Der skal af maltbaseret alkoholsodavand omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 2, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en tillægsafgift på 14,01 kr. pr. liter, og der skal af maltbaseret alkoholsodavand omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3 B, nr. 2, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en tillægsafgift på 14,78 kr. pr. liter.

Stk. 27. Der skal af vinbaseret alkoholsodavand omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3 C, nr. 1, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en tillægsafgift på 6,76 kr. pr. liter, og der skal af vinbaseret alkoholsodavand omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3 C, nr. 1, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en tillægsafgift på 7,13 kr. pr. liter.

Stk. 28. Der skal af vinbaseret alkoholsodavand omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3 C, nr. 2, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en tillægsafgift på 10,90 kr. pr. liter, og der skal af vinbaseret alkoholsodavand omfattet af øl- og vinafgiftslovens § 3 C, nr. 2, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en tillægsafgift på 11,50 kr. pr. liter.

Stk. 29. Der skal af blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med spiritus omfattet af spiritusafgiftslovens § 2, stk. 2, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en tillægsafgift på 3,56 kr. pr. liter, og der skal af blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med spiritus omfattet af spiritusafgiftslovens § 2, stk. 2, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra autoriserede oplagshavere, angives til fortoldning eller importeres, betales en tillægsafgift på 4,21 kr. pr. liter.

Stk. 30. Der skal af chokolade- og sukkervarer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 1, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 24,61 kr. pr. kg, og der skal af chokolade- og sukkervarer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 1, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 25,97 kr. pr. kilogram.

Stk. 31. Der skal af chokolade- og sukkervarer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 2, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 20,93 kr. pr. kilogram, og der skal af chokolade- og sukkervarer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 2, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 22,08 kr. pr. kilogram.

Stk. 32. Der skal af råstofafgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1, nr. 1, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 27,62 kr. pr. kilogram, og der skal af råstofafgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1, nr. 1, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 29,14 kr. pr. kilogram.

Stk. 33. Der skal af råstofafgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1, nr. 2, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 33,06 kr. pr. kilogram, og der skal af råstofafgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1, nr. 2, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 34,88 kr. pr. kilogram.

Stk. 34. Der skal af råstofafgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1, nr. 3, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 18,39 kr. pr. kilogram, og der skal af råstofafgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1, nr. 3, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 19,41 kr. pr. kilogram.

Stk. 35. Der skal af råstofafgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1, nr. 4, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 22,07 kr. pr. kilogram, og der skal af råstofafgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1, nr. 4, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 23,29 kr. pr. kilogram.

Stk. 36. Der skal af råstofafgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1, nr. 5, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 13,89 kr. pr. kilogram, og der skal af råstofafgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1, nr. 5, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 14,65 kr. pr. kilogram.

Stk. 37. Der skal af råstofafgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1, nr. 6, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 9,22 kr. pr. kilogram, og der skal af råstofafgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1, nr. 6, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 9,73 kr. pr. kilogram.

Stk. 38. Der skal af råstofafgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1, nr. 7, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 10,99 kr. pr. kilogram, og der skal af råstofafgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1, nr. 7, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 11,59 kr. pr. kilogram.

Stk. 39. Der skal af råstofafgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1, nr. 8, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 5,49 kr. pr. kilogram, og der skal af råstofafgiftspligtige varer omfattet af chokoladeafgiftslovens § 19, stk. 1, nr. 8, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 5,79 kr. pr. kilogram.

Stk. 40. Der skal af dækningsafgiftspligtige bestanddele omfattet af chokoladeafgiftslovens § 22, stk. 4, nr. 1, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 5,49 kr. pr. kilogram, og der skal af dækningsafgiftspligtige bestanddele omfattet af chokoladeafgiftslovens § 22, stk. 4, nr. 1, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 5,79 kr. pr. kilogram.

Stk. 41. Der skal af dækningsafgiftspligtige bestanddele omfattet af chokoladeafgiftslovens § 22, stk. 4, nr. 2, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 10,99 kr. pr. kilogram, og der skal af dækningsafgiftspligtige bestanddele omfattet af chokoladeafgiftslovens § 22, stk. 4, nr. 2, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 11,59 kr. pr. kilogram.

Stk. 42. Der skal af dækningsafgiftspligtige bestanddele omfattet af chokoladeafgiftslovens § 22, stk. 4, nr. 3, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 24,61 kr. pr. kilogram, og der skal af dækningsafgiftspligtige bestanddele omfattet af chokoladeafgiftslovens § 22, stk. 4, nr. 3, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 25,97 kr. pr. kilogram.

Stk. 43. Der skal af dækningsafgiftspligtige bestanddele omfattet af chokoladeafgiftslovens § 22, stk. 4, nr. 4, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 20,93 kr. pr. kilogram, og der skal af dækningsafgiftspligtige bestanddele omfattet af chokoladeafgiftslovens § 22, stk. 4, nr. 4, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 22,08 kr. pr. kilogram.

Stk. 44. Der skal af konsum-is omfattet af konsum-is-afgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 6,61 kr. pr. liter, og der skal af konsum-is omfattet af konsum-is-afgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 6,98 kr. pr. liter.

Stk. 45. Der skal af konsum-is omfattet af konsum-is-afgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 2, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 5,29 kr. pr. liter, og der skal af konsum-is omfattet af konsum-is-afgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 2, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 5,58 kr. pr. liter.

Stk. 46. Der skal af konsum-is-miks omfattet af konsum-is-afgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 1, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 6,61 kr. pr. liter konsum-is, der kan fremstilles af de pågældende varer, og der skal af konsum-is-miks omfattet af konsum-is-afgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 1, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 6,98 kr. pr. liter konsum-is, der kan fremstilles af de pågældende varer.

Stk. 47. Der skal af konsum-is-miks omfattet af konsum-is-afgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 2, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 5,29 kr. pr. liter konsum-is, der kan fremstilles af de pågældende varer, og der skal af konsum-is-miks omfattet af konsum-is-afgiftslovens § 1, stk. 2, nr. 2, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 5,58 kr. pr. liter konsum-is, der kan fremstilles af de pågældende varer.

Stk. 48. Der skal af mineralvand omfattet af mineralvandsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 1, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 164 øre pr. liter, og der skal af mineralvand omfattet af mineralvandsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 1, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 173 øre. pr. liter.

Stk. 49. Der skal af mineralvand omfattet af mineralvandsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 2, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 59 øre pr. liter, og der skal af mineralvand omfattet af mineralvandsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 2, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 62 øre pr. liter.

Stk. 50. Der skal af afgiftspligtige fødevarer omfattet af fedtafgiftslovens § 1, jf. § 2, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra registrerede oplagshavere m.v., angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 16,58 kr. pr. kilogram mættet fedt i fødevaren, og der skal af afgiftspligtige fødevarer omfattet af fedtafgiftslovens § 1, jf. § 2, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede oplagshavere m.v., angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 17,49 kr. pr. kilogram mættet fedt i fødevaren.

Stk. 51. Der skal af dækningsafgiftspligtige fødevarer omfattet af fedtafgiftslovens § 8, stk. 1, jf. stk. 2, som fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 udleveres til forbrug fra registrerede oplagshavere m.v., angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 16,58 kr. pr. kilogram mættet fedt i de afgiftspligtige bestanddele, der er medgået til fremstilling af fødevaren, og der skal af dækningsafgiftspligtige fødevarer omfattet af fedtafgiftslovens § 8, stk. 1, jf. stk. 2, som fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017 udleveres til forbrug fra registrerede oplagshavere m.v., angives til fortoldning eller importeres, betales en afgift på 17,49 kr. pr. kilogram mættet fedt i de afgiftspligtige bestanddele, der er medgået til fremstilling af fødevaren.

Stk. 52. Bilag 1 til fedtafgiftsloven affattes i perioden fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014 således:

 
»Bilag 1
 
Standardsatser
Vare
Mættet fedt pr. 100 g i g
Afgift pr. kg kød i kr.
Kød
   
Kvæg
5,2
0,86
Svin
6,5
1,08
Får og geder
6
0,99
Heste, muldyr og æsler
4
0,66
Kyllinger, høns og vildfugle m.fl.
2,5
0,41
Ænder og gæs
12,1
2,01
Kalkuner
0
0,00
Kaniner og harer
0
0,00
Andet vildt (dyr)
1,6
0,27
Andet kød
4,2
0,73
«.
     

Stk. 53. Bilag 1 til fedtafgiftsloven affattes i perioden fra og med den 1. januar 2015 og til og med den 31. december 2017 således:

 
»Bilag 1
Standardsatser
Vare
Mættet fedt pr. 100 g i g
Afgift pr. kg kød i kr.
Kød
   
Kvæg
5,2
0,91
Svin
6,5
1,14
Får og geder
6
1,05
Heste, muldyr og æsler
4
0,70
Kyllinger, høns og vildfugle m.fl.
2,5
0,44
Ænder og gæs
12,1
2,12
Kalkuner
0
0,00
Kaniner og harer
0
0,00
Andet vildt (dyr)
1,6
0,28
Andet kød
4,2
0,77
«.

Stk. 54. Der skal af ledningsført vand omfattet af § 3, stk. 1, i lov om afgift af ledningsført vand, som forbruges her i landet i perioden fra og med den 1. januar 2015 til og med den 31. december 2017, betales en afgift på 5 kr. og 86 øre pr. kubikmeter vand.

Stk. 55. For afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2013 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2014, opkræves afgiften for person- og varebiler efter reglerne i § 3, stk. 1, jf. § 3, stk. 4, i brændstofforbrugsafgiftsloven med de nedenfor under A eller B anførte beløb:

 
A. Benzindrevne personbiler m.v.
       
Kr. pr. halvår pr. bil
   
Forbrugsafgift i kalender-
årene 2013 og 2014
Kilometer pr. liter mindst
20,0
290
Under
20,0
men ikke under
18,2
560
Under
18,2
men ikke under
16,7
830
Under
16,7
men ikke under
15,4
1.110
Under
15,4
men ikke under
14,3
1.380
Under
14,3
men ikke under
13,3
1.650
Under
13,3
men ikke under
12,5
1.920
Under
12,5
men ikke under
11,8
2.190
Under
11,8
men ikke under
11,1
2.460
Under
11,1
men ikke under
10,5
2.730
Under
10,5
men ikke under
10,0
3.010
Under
10,0
men ikke under
9,1
3.540
Under
9,1
men ikke under
8,3
4.100
Under
8,3
men ikke under
7,7
4.640
Under
7,7
men ikke under
7,1
5.180
Under
7,1
men ikke under
6,7
5.720
Under
6,7
men ikke under
6,3
6.270
Under
6,3
men ikke under
5,9
6.810
Under
5,9
men ikke under
5,6
7.350
Under
5,6
men ikke under
5,3
7.910
Under
5,3
men ikke under
5,0
8.450
Under
5,0
men ikke under
4,8
8.990
Under
4,8
men ikke under
4,5
9.530
Under
4,5
   
10.080
         

B. Dieseldrevne personbiler m.v.
   
Kr. pr. halvår pr. bil
   
Forbrugsafgift i
kalenderårene
Udligningsafgift
i kalenderåret
   
2013 og 2014
2013
2014
         
Kilometer pr. liter mindst
32,1
-
120
120
Under
32,1
men ikke under
28,1
-
560
570
Under
28,1
men ikke under
25,0
-
1.000
1.020
Under
25,0
men ikke under
22,5
290
1.090
1.110
Under
22,5
men ikke under
20,5
560
1.200
1.220
Under
20,5
men ikke under
18,8
830
1.290
1.310
Under
18,8
men ikke under
17,3
1.110
1.400
1.430
Under
17,3
men ikke under
16,1
1.380
1.500
1.530
Under
16,1
men ikke under
15,0
1.650
1.610
1.640
Under
15,0
men ikke under
14,1
1.920
1.730
1.760
Under
14,1
men ikke under
13,2
2.190
1.840
1.870
Under
13,2
men ikke under
12,5
2.460
1.960
2.000
Under
12,5
men ikke under
11,9
2.730
2.060
2.100
Under
11,9
men ikke under
11,3
3.010
2.150
2.190
Under
11,3
men ikke under
10,2
3.540
2.380
2.420
Under
10,2
men ikke under
9,4
4.100
2.590
2.640
Under
9,4
men ikke under
8,7
4.640
2.790
2.840
Under
8,7
men ikke under
8,1
5.180
3.030
3.080
Under
8,1
men ikke under
7,5
5.720
3.200
3.260
Under
7,5
men ikke under
7,0
6.270
3.410
3.470
Under
7,0
men ikke under
6,6
6.810
3.660
3.730
Under
6,6
men ikke under
6,2
7.350
3.850
3.920
Under
6,2
men ikke under
5,9
7.910
4.050
4.120
Under
5,9
men ikke under
5,6
8.450
4.290
4.370
Under
5,6
men ikke under
5,4
8.990
4.510
4.590
Under
5,4
men ikke under
5,1
9.530
4.790
4.880
Under
5,1
   
10.080
5.010
5.100
             

Stk. 56. For afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2013 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2013, opkræves vægtafgiften og udligningsafgift for køretøjer omfattet af § 3, stk. 1, tabelafsnit A og D, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. med følgende beløb:

     
 
Vægtafgift
kr.
Udligningsafgift
   
Motorkøretøj
kr.
Påhængsvogn
kr.
A. Personmotorkøretøjer bortset fra busser (rute- og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sættevogne til personbefordring.
     

I. Egenvægt indtil 600 kg
Motorcykler.
Afgift pr. køretøj:
       
12 måneder
640
500
   
Andre personmotorkøretøjer.
Afgift pr. køretøj:
       
6 måneder
930
730
-
 
II. Egenvægt 601-800 kg
Afgift pr. køretøj:
       
6 måneder
1.140
910
-
 
III. Egenvægt 801-1.100 kg
Afgift pr. køretøj:
       
6 måneder
1.550
1.200
-
 
IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg
Afgift pr. køretøj:
       
6 måneder
2.060
1.520
-
 
V. Egenvægt 1.301-1.500 kg
Afgift pr. køretøj:
       
6 måneder
2.690
-
-
 
3 måneder
1.360
970
-
 
VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
6 måneder
3.710
-
-
 
3 måneder
1.860
1.300
-
 
VII. Egenvægt over 2.000 kg
Afgift pr. 100 kg egenvægt:
       
3 måneder
105
73
29
 
         

 
Udligningsafgift
kr.
D. Hyrevogne og sygetransportbiler.
(Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5)
 
I. Egenvægt indtil 800 kg
Afgift pr. køretøj:
 
12 måneder
2.320
II. Egenvægt 801-1.100 kg
Afgift pr. køretøj:
 
12 måneder
2.870
III. Egenvægt 1.101-1.300 kg
Afgift pr. køretøj:
 
12 måneder
3.400
IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg
Afgift pr. køretøj:
 
12 måneder
3.720
V. Egenvægt 1.501-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
 
12 måneder
4.110
VI. Egenvægt over 2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
 
12 måneder
4.930
   

Stk. 57. For afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2014 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2014, opkræves vægtafgiften og udligningsafgift for køretøjer omfattet af § 3, stk. 1, tabelafsnit A og D, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. med følgende beløb:

     
 
Vægtafgift
kr.
Udligningsafgift
   
Motorkøretøj
kr.
Påhængsvogn
kr.

A. Personmotorkøretøjer bortset fra busser (rute- og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sættevogne til personbefordring.
       
I. Egenvægt indtil 600 kg
Motorcykler.
Afgift pr. køretøj:
       
12 måneder
640
510
   
Andre personmotorkøretøjer.
Afgift pr. køretøj:
       
6 måneder
930
740
-
 
II. Egenvægt 601-800 kg
Afgift pr. køretøj:
       
6 måneder
1.140
930
-
 
III. Egenvægt 801-1.100 kg
Afgift pr. køretøj:
       
6 måneder
1.550
1.220
-
 
IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg
Afgift pr. køretøj:
       
6 måneder
2.060
1.550
-
 
V. Egenvægt 1.301-1.500 kg
Afgift pr. køretøj:
       
6 måneder
2.690
-
-
 
3 måneder
1.360
990
-
 
VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
       
6 måneder
3.710
-
-
 
3 måneder
1.860
1.320
-
 
VII. Egenvægt over 2.000 kg
Afgift pr. 100 kg egenvægt:
       
3 måneder
105
74
30
 
         

 
Udligningsafgift
kr.
D. Hyrevogne og sygetransportbiler.
(Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5)
 
I. Egenvægt indtil 800 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.360
II. Egenvægt 801-1.100 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
2.920
III. Egenvægt 1.101-1.300 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.460
IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
3.790
V. Egenvægt 1.501-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
4.180
VI. Egenvægt over 2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
5.020
   

Stk. 58. For afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2013 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2013, opkræves vægtafgift, udligningsafgift og privatanvendelsestillæg for varebiler og vægtafgift og udligningsafgift for mindre påhængskøretøjer efter reglerne i § 4, stk. 1, II, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. med følgende beløb:

         
   
Vægtafgift
Udligningsafgift
Tillæg for privat anvendelse
   
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motorkøretøj
kr.
I.
Motorcykler med varesidevogn
           
 
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
290
-
120
-
-
   
Vægtafgift
Udligningsafgift
Tillæg for privat anvendelse
   
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motorkøretøjer registreret første gang til og med den 24. april 2007
kr.
Motor-
køretøjer registreret første gang den 25. april 2007 eller senere
kr.
II.
Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, og visse påhængskøretøjer.
           
A.
Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt
           
 
Totalvægt indtil 500 kg
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
930
550
990
5.510
 
Totalvægt 501-1.000 kg
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
1.190
130
790
990
5.510
 
Totalvægt 1.001-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
1.980
250
1.080
990
5.510
 
Totalvægt 2.001-2.500 kg
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
3.430
320
1.350
5.510
5.510
 
Totalvægt 2.501-3.000 kg
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
4.110
400
1.530
5.510
5.510
 
Totalvægt 3.001-4.000 kg
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
4.110
490
1.740
240
5.510
16.380
               

Stk. 59. For afgiftsperioder, der begynder den 1. januar 2014 eller senere, dog senest påbegyndt den 31. december 2014, opkræves vægtafgift, udligningsafgift og privatanvendelsestillæg for varebiler og vægtafgift og udligningsafgift for mindre påhængskøretøjer efter reglerne i § 4, stk. 1, II, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. med følgende beløb:

         
   
Vægtafgift
Udligningsafgift
Tillæg for privat anvendelse
   
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motorkøretøj
kr.
I.
Motorcykler med varesidevogn
           
 
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
290
-
120
-
-
   
Vægtafgift
Udligningsafgift
Tillæg for privat anvendelse
   
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motor-
køretøj
kr.
Påhængs-
køretøj
kr.
Motorkøretøjer registreret første gang til og med den 24. april 2007
kr.
Motor-
køretøjer registreret første gang den 25. april 2007 eller senere
kr.
II.
Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, og visse påhængskøretøjer.
           
A.
Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt
           
 
Totalvægt indtil 500 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
930
550
990
5.510
 
Totalvægt 501-1.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
1.190
130
790
990
5.510
 
Totalvægt 1.001-2.000 kg
Afgift pr. køretøj:
12 måneder
1.980
250
1.080
990
5.510
               
               
 
Totalvægt 2.001-2.500 kg
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
3.430
320
1.350
5.510
5.510
 
Totalvægt 2.501-3.000 kg
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
4.110
400
1.530
5.510
5.510
 
Totalvægt 3.001-4.000 kg
Afgift pr. køretøj:
           
 
12 måneder
4.110
490
1.740
240
5.510
16.380
               

Givet på Amalienborg, den 18. september 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Thor Möger Pedersen

Officielle noter

1) Lovforslaget har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.