Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af international købelov og lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område (Gennemførelse i dansk ret af del II om aftalens indgåelse i FN-konventionen om aftaler om internationale køb)

I medfør af § 3, stk. 1, i lov nr. 1376 af 28. december 2011 om ændring af international købelov og lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område (Gennemførelse i dansk ret af del II om aftalens indgåelse i FN-konventionen om aftaler om international køb) bestemmes, at loven træder i kraft den 1. februar 2013.

Justitsministeriet, den 24. september 2012

Morten Bødskov

/ Rikke-Louise Ørum Petersen