Den fulde tekst
L 6
Forslag til lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner.
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager (RV)).
Fremsat skr 3/10 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 3/10 12 Tillæg A
1.beh 26/10 12 FF
Betænkning 29/11 12 Tillæg B
2.beh 6/12 12 FF
3.beh 11/12 12 FF
Lovf som vedt 11/12 12 Tillæg C
Lov nr 1226 af 18. december 2012
Ordførere: (1.beh) Martin Geertsen (V), Simon Kollerup (S), Morten Marinus (DF), Lone Loklindt (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Lars Dohn (EL), Leif Mikkelsen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven afskaffer bestemmelser om, at en kommunalbestyrelse bl.a. er forpligtet til at vurdere mulighederne for at udvide ordninger om frit valg, at indføre frit valg på nye områder, at informere om frit valg på områder, der ikke er omfattet af sammenlignelig brugerinformation, og at informere om, hvor borgerne kan henvende sig om leveringen af en serviceydelse. Loven afskaffer også den obligatoriske ordning for sammenlignelig brugerinformation og nedlægger dermed it-portalen www.brugerinformation.dk. Hensigten med loven er at forenkle reglerne for kommunalbestyrelsens arbejde med at fremme frit valg og at give den enkelte kommune en administrativ lettelse og større handlefrihed i arbejdet.
Afstemning:
Vedtaget
64 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, LA)
46 stemmer imod forslaget (V, DF, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget