Den fulde tekst
L 2
Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelser m.v. for statslige institutioner og virksomheder m.v.).
Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen (RV)).
Fremsat skr 3/10 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 3/10 12 Tillæg A
1.beh 23/10 12 FF
Betænkning 28/11 12 Tillæg B
2.beh 13/12 12 FF
3.beh 14/12 12 FF
Lovf som vedt 14/12 12 Tillæg C
Lov nr 1288 af 19. december 2012
Beh sammen: L 2 og L 17
Ordførere: (1.beh) Fatma Øktem (V), Rasmus Horn Langhoff (S), Pia Adelsteen (DF), Sofie Carsten Nielsen (RV), Pernille Vigsø Bagge (SF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Merete Riisager (LA), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen).
Efter 1.beh henvist til Ligestillingsudvalget(LIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at sikre en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i statslige virksomheders bestyrelser m.v. Loven pålægger alle statslige institutioner og virksomheder at opstille måltal for antallet af det underrepræsenterede køn i deres bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer. Endvidere skal statslige institutioner og virksomheder med 50 eller flere medarbejdere udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i deres øvrige ledelsesniveauer. Loven indebærer desuden en ophævelse af den nuværende mulighed for at gøre forskel på kvinder og mænd i forbindelse med forsikring og lignende finansielle ydelser.
Afstemning:
Vedtaget
56 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL)
49 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget