Den fulde tekst
L 9
Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. (Mulighed for digital bekendtgørelse, bemyndigelse til, at bygningsarbejder kan ske efter skriftlig underretning m.v.).
Af kulturministeren (Uffe Elbæk (RV)).
Fremsat skr 3/10 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 3/10 12 Tillæg A
1.beh 25/10 12 FF
Betænkning 28/11 12 Tillæg B
2.beh 11/12 12 FF
3.beh 13/12 12 FF
Lovf som vedt 13/12 12 Tillæg C
Lov nr 1247 af 18. december 2012
Ordførere: (1.beh) Flemming Damgaard Larsen (V), Flemming Møller Mortensen (S), Alex Ahrendtsen (DF), Hans Vestager (RV), Karl H. Bornhøft (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Mette Bock (LA), Lars Barfoed (KF).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Uffe Elbæk).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er et led i implementeringen af regeringens plan om effektiv administration og har til formål at gennemføre administrative forenklinger af bygningsfredningsloven.
Loven indebærer i hovedtræk, at mindre indgribende bygningsarbejder kan iværksættes på baggrund af skriftlig underretning, at offentliggørelse af fredninger og affredninger udelukkende kan ske digitalt, og at man ikke længere skal indberette til Kulturstyrelsen ved nedrivning eller afhændelse af offentligt ejede bygninger.
Afstemning:
Vedtaget
103 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF)
8 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget